Verlof tot crematie of verbranding?


29 november 2017

Vraag nummer: 52926

Geachte heer Van der Putten,

Mag er ook op basis van een verlof tot verbranding worden over gegaan tot cremeren? En zo ja is het nodig om in het dossier dan alsnog een verlof tot cremeren op te nemen of volstaat het verlof tot verbranding?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het verlof tot verbranding is de ouderwetse term voor het verlof tot crematie. Tot 1-1-2010 sprak de Wet op de lijkbezorging over het 'begraven of verbranden' van een lijk. Nadien over het 'begraven of cremeren'. Een verlof om te kunnen verbranden of cremeren is sindsdien een 'verlof tot crematie'.

Een verlof waarin nog wordt gesproken over het verbranden van een lijk is in 2017 even geldig als een verlof voor crematie. Het is alleen wat ouderwets geformuleerd. Het doet mij denken mensen die vroeger het woordje 'zo' schreven als 'zoo' en dan niet de dierentuin bedoelden.

Waarschijnlijk hebben ambtenaren van de burgerlijke stand die deze verloven afgeven helemaal niet in de gaten dat de terminologie van de wet gewijzigd is in 2010. U zou hen daar op kunnen attenderen.

U had ook nog een andere vraag gesteld, maar daar maak ik een aparte vraag met een apart kopje van. Anders is de vraag later niet goed op te zoeken. En het is een nuttige vraag, voor een situatie waarvan ik vermoed dat best wel eens vergissingen worden begaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn