Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verduistering van as


15 oktober 2009

Vraag nummer: 6978  (oude nummer: 14090)

Mijn vriendin haar vader is i juni 2007 gestorven. Met de toestemming van zijn echtgenoot werd de man gecremeerd en in een nis geplaatst. De urne heeft er twee weken gestoken. Dan hebben de zus en de broer van mijn vriendin de nis geopend en de urne geledigd en in een andere urne gedaan en bij hen(zus en broer) thuis geplaatst. Dit werd gedaan zonder toestemming van de echtgenote(hun moeder) of bepaalde instanties. Mijn vraag: is dit strafbaar,zo ja,waar kunnen we terecht? indien het strafbaar is,wat gebeurt er dan met de asse?
Hartelijk dank voor een eventueel antwoord.
Vriendelijke groeten.
XX

Antwoord:

Geachte heer,

U mailt met een Belgisch e-mailadres en hebt een Vlaamse naam, dus ik denk dat dit niet in Nederland speelt. De wetten en het recht in Belgie ken ik niet; ik kan wel vertellen hoe het in Nederland zit.

Wie zelf in Nederland een nis opent en een urn leeg maakt, begaat een strafbare handeling en kan door Justitie worden vervolgd. Men moet dan eerst aangifte doen bij de politie.
Ik vermoed dat dit in Belgie ook strafbaar is.

De as kan in beslag worden genomen. Je hebt 2 mogelijkheden: het strafrechtelijke traject en het civielrechtelijke traject.
Bij een strafbaar feit kun je als eigenaar in het strafproces je spullen terug eisen. Dan moet eerst de rechter vast stellen dat sprake was van een strafbare handeling en teruggave van het gestolene tot onderdeel van het vonnis maken. De eigenaar moet zich dan in de procedure voegen; hoe dat precies in zijn werk gaat weet ik niet. Ik heb geen kennis van het strafrecht en het strafprocesrecht.
Het tweede spoor is dat een eigenaar van een goed ook een rechtszaak tegen iemand kan beginnen om zijn spullen terug te krijgen.
In Nederland zou de echtgenote als opdrachtgever van de crematie en rechthebbende van de urnennis aangifte bij de politie kunnen doen.
Het eerste spoor is gewoonlijk goedkoper dan het tweede spoor. Een civiele rechtszaak is een zeer kostbare aangelegenheid.

Ik adviseer uw vriendin en haar moeder om advies in te winnen bij een advocaat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE