Uitzondering op de 36 uur regel welke zijn deze


13 juli 2017

Vraag nummer: 51309

Geachte heer,Mevrouw,

wat is de minimum tijd overlijden tot crematie?
zijn hier ook uitzonderingen op zo ja welke?

met vriendelijke groet,

winston sloot

Antwoord:

Geachte heer,

De burgemeester van de gemeente waar de overledenen zich bevindt kan vergunning verlenen voor een crematie op een kortere termijn dan 36 uur. Echter, ik waarschuw altijd dat dit meer theorie dan praktijk is. Want de burgemeester kan alleen vergunning verlenen als een schouwarts de overledene heeft geschouwd en een verklaring van (natuurlijk) overlijden heeft afgegeven, als de burgemeester een andere arts om advies heeft gevraagd en de officier van justitie zijn instemming heeft gegeven. Ook moet de ambtenaar van de burgerlijke stand nog verlof tot cremeren geven (de burgemeester geeft dat verlof niet af; hij geeft alleen toestemming voor een andere termijn).

Dan is het ook nog eens zo, dat de vergunning van de burgemeester gedurende 24 uur niet in werking treedt, vanwege de beroepstermijn van 24 uur bij de Commissaris van de Koning in de provincie.

Dat betekent, terug redenerend, dat er binnen 12 uur na het overlijden een lijkschouw moet hebben plaatsgevonden, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de burgemeester moet zijn benaderd, die een arts benadert en de officier van justitie. De burgemeester en de arts en de officier van justitie moeten dan natuurlijk ook een gemotiveerd verzoek hebben gezien en feiten en details van de overledene en het gebeuren hebben. Zij gaan niet aan de hand van een telefoontje met de vraag of ze instemmen met het eerder cremeren van de heer Jan de Vries, hun akkoord geven. Zij willen dan meer gegevens hebben van de heer De Vries en het overlijden. Om dat binnen enkele uren bij elkaar te krijgen, is een flinke klus.
Als iemand eind van de middag of begin van de avond overlijdt, dan gaat het allemaal niet lukken, want dan is het gemeentehuis dicht. Knappe uitvaartondernemer die dan bij de burgemeester thuis aanbelt en een ambtenaar opsnort die een vergunning kan schrijven etc.

Er is geen vast lijstje van situaties waarin de burgemeester verlof geeft voor een crematie binnen 36 uur (maar altijd pas na 24 uur).
Voor begraven geldt als bekend voorbeeld dat Moslims graag overledenen om religieuze redenen binnen een dag begraven. Maar dat staat de Nederlandse wet niet toe, omdat een vergunning niet binnen een dag in werking treedt. Maar goed, dan is het toch zo snel mogelijk.
Voor cremeren binnen 36 uur kan ik geen reden of noodzaak bedenken. Maar de mensen die dat graag willen, zullen hun redenen wel hebben.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn