Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Tegenwettelijke handelswijze crematorium (afgifte as doodgeboren kindje)


14 juni 2017

Vraag nummer: 51012

Mijn jongste dochter is 12 juni bevallen van een doodgeboren kindje.
Het kindje was 20 weken.
Van tevoren had zij al een crematorium gekozen dat samenwerkte met het ziekenhuis waar zij bevallen is en afspraken gemaakt.
Toen zij het kindje op 13 juni afgaf voor de crematie op 14 juni kreeg zij te horen dat de as nog 30 dagen in bewaring zou moeten blijven omdat dat wettelijk zo bepaald was.
Mijn dochter was emotioneel zwaar aangeslagen. Ik heb de wet op de lijkbezorging (artikel 2 lid 2) erop nageslagen en ben naar het crematorium gegaan. Zij gaven toe dat dit artikel van toepassing was maar dat zij toch altijd de as pas na 30 dagen meegaven. Dat was hun interne proceduren en daar konden zij alleen van af wijken met toestemming van de officier van justitie. Vraag 1. Artikel 2 lid 2 is van toepassing dus de 30 dagen zijn NIET van toepassing, correct? Vraag 2. Mag een crematorium eenzijdig afwijken en strengere regels hanteren dan de wet ZONDER dat hier een wederzijdse overeenkomst over is gesloten?
Vraaag 3. De rol van de officier van justitie zie het crematorium beschrijft lijkt mij erg vreemd. Is dit werkelijk mogelijk?
Groet, Luc Verkoelen.
n.b. ik heb even geen specifieke namen genoemd vanwege de privacy van mijn dochter, zeker in deze situatie.

Antwoord:

Geachte heer,

Gecondoleerd. Uw dochter en schoonzoon natuurlijk als eerste.

Het crematorium handelt correct.

Het is zo dat lid 2 van artikel 2 Wet op de lijkbezorging inhoudt dat een formele begrafenis of crematie voor een dergelijk jong kind niet voorgeschreven is. Het alternatief is dat een dergelijke menselijke vrucht wordt afgevoerd als specifiek ziekenhuisafval, net als bijvoorbeeld een geamputeerd been, of dat ouders de vrucht thuis in de tuin begraven.

Maar als WEL voor een begrafenis of crematie conform de wet wordt gekozen door de ouders, dan zijn wel alle normale wettelijke regels helemaal van toepassing. Dus mag het crematorium in dit geval de as niet eerder afgeven dan na een maand (geen 30 dagen, maar soms 28, 29, 30 en soms 31 dagen, afhankelijk van de lengte van de maand) na de crematie. Men kan de maand als belastend ervaren, maar men kan ook bedenken dat ook wettelijke waarborgen gelden, zoals dat geen stoffelijke resten van 2 of meer kinderen samen worden gecremeerd. Bij een begrafenis geldt de wettelijke termijn van grafrust, maar er is ook bescherming in die zin dat grafschennis strafbaar is, etc.
Bij een crematie op 14 juni mag de as worden afgegeven op 15 juli.

Het is niet zo dat men uit de wet die regels kan kiezen die goed uitkomen en de andere regels kan wegwuiven. De gehele wetgeving ten aanzien van cremeren is onverkort van toepassing als uw dochter voor cremeren kiest.

Concreet uw vragen. Of beter gezegd mijn antwoorden:
1. Artikel 2 Wet op de lijkbezorging is niet meer van toepassing, omdat uw dochter voor crematie in een crematorium koos. Niet voor begraving in de tuin of een ander buiten de wet gelegen alternatief.
2. Het crematorium wijkt nergens van af, maar volgt - terecht - gewoon de wet.
3. De officier van justitie kan ontheffing verlenen van de termijn van een maand, maar alleen in bijzondere gevallen. Ik denk eerlijk gezegd niet dat de situatie van uw dochter een bijzonder geval is. Dat speelt vooral bij het overbrengen van as naar het buitenland, bijvoorbeeld als een buitenlandse vrouw hier in Nederland haar kind verliest en weer naar haar thuisland gaat. Maar uw dochter zou het kunnen proberen. In artikel 59, lid 4, Wet op de lijkbezorging staat: "Op verzoek van de in artikel 18 bedoelde personen (uw dochter of schoonzoon) kan de officier van justitie, bedoeld in artikel 14, in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de in het eerste lid genoemde termijn."

Zie een dozijn vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Kinderen / baby' over het wel of niet helemaal van toepassing zijn van de Wet op de lijkbezorging op kinderen die jonger dan 24 weken zijn overleden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE