Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Sinds welke datum is het as-steentje verplicht geworden?


1 november 2023

Vraag nummer: 67505

Geachte Mr. vander Putten.

Ik heb gisteren een email verzonden naar de ombudsman uitvaartwezen.
Ik werd naar U verder doorverwezen.
Sinds wanneer is het as-steentje verplicht geworden bij crematie?
Is men verplicht het as steentje in de as te houden?

Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een vuurvast identiteitssteentje was in elk geval opgenomen in artikel 5 van het Crematiebesluit (voluit: Het Besluit van 9 oktober 1968, Stb. 499, houdende nieuwe voorschriften omtrent crematoria en de bestemming en bewaring van as). Dus in 1968 was die verplichting er zeker.

Ik vermoed - maar heb die tekst niet - dat een vuurvast identiteitssteentje ook al was opgenomen in de voorganger van het Crematiebesluit: het Crematoriumbesluit uit 1956 (Stb. 1956, 111).

Het ligt voor de hand dat het steentje is ingevoerd toen de Wet op de lijkbezorging het cremeren ging regelen. Dat was sinds 1955.

Er is geen verplichting voor nabestaanden om het steentje altijd in de as te houden. Het is wel verstandig om dat wel te doen, zolang men as in een asbus of ander voorwerp bewaart.

De verplichting tot gebruik van het steentje richt zich tot het crematorium, dat het steentje moest gebruiken en zekerheid moest bieden aan nabestaanden dat de as waar dat steentje in zit, van de juiste overledene is. Wat nabestaanden die de as in handen krijgen, met het steentje doen, is hun zaak.

Anno 2023 is er geen wettelijke verplichting voor crematoria om een vuurvast steentje ter identificatie van as te gebruiken. Maar het afschaffen van die wettelijke verplichting had de bedoeling om wetgeving minder omvangrijk te maken. De regering vertrouwde er op dat crematoria ook zelf wel het belang van het gebruik van zo'n steentje zouden inzien en daar naar zouden handelen.

Dat vertrouwen is soms onterecht. Ik heb gehoord dat sommige crematoria tegenwoordig een steentje los NAAST de asbus geven, in plaats van IN de as. Dan heeft het natuurlijk geen functie en kan bij een verwisseling van de asbus niet worden vastgesteld van wie de as is. Dat is dus niet verstandig.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Ik kreeg een berichtje van een attente lezer, die kon bevestigen dat het Crematoriumbesluit al een regeling voor een vuurvast steentje bevatten: "Bij de identificatie, onderscheidenlijk bij de in art 4 bedoelde kennisgeving, wordt het lijk of de kist voorzien van een vuurvast identiteitssteentje."
Hartelijk dank!TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals over het vervoer van as naar het buitenland en het daar verstrooien van as:

en
Als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >