Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Registratienummer en bewaartermijn as bij crematie na opgraving


11 mei 2018

Vraag nummer: 54896

Geachte Hr. Van der Putten,
2 vragen;
1. Moet ik, wanneer ik een kist met stoffelijke resten van een opgraving aanbied aan een crematorium, de kist voorzien van een registratienr.? M.i. is dit overbodig omdat er al een keer een vorm van lijkbezorging en identificatie heeft plaatsgevonden en bij het ontbreken van het nummer het onmogelijk is om te identificeren.
2. Geldt na de crematie van stoffelijke resten de bewaartermijn van 30 dagen?

m.vr.gr.
E. vd. Kerkhof

Antwoord:

Geachte heer,

1.
Wanneer een kist met stoffelijke resten van een opgraving wordt aangeboden aan een crematorium (of een andere begraafplaats), hoeft de kist niet van een registratienummer en een document te worden voorzien. Artikel 8 Wlb is alleen van toepassing als iemand net is overleden. Dat is af te leiden uit de plaats van het artikel in de wet. Artikel 8 staat onder hoofdstuk II, paragraaf 1. Lijkschouwing en identificatie. Daar staan de regels als iemand net is overleden.
Bovendien regelt voor alle duidelijkheid artikel 29 lid 3: "Een opgegraven lijk mag worden gecremeerd, wanneer het verzoek daartoe gedaan wordt door de in artikel 18 bedoelde persoon. De paragrafen 1, 2 en 3 van hoofdstuk II zijn ten aanzien van de crematie niet van toepassing." Ofwel: artikel 8 is niet van toepassing, want dat staat in paragraaf 1 van hoofdstuk II.

2.
Na de crematie van stoffelijke resten geldt de bewaartermijn van een maand. Dat is soms 30 dagen, maar soms ook langer of korter. Zie vraag nummer 51524 '30 dagen of 1 maand? (termijn afgifte asbus door crematorium)'.
Dat de as na crematie een maand moet worden bewaard, is geregeld in Afdeling 3. Berging, bestemming en bewaring van as, ยง 1. Algemeen. De regel dat de as een maand moet worden bewaard geldt voor elke crematie, dus ook voor de crematie van stoffelijke resten, en ook voor de invoer van as uit het buitenland.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE