Opdrachtgever overleden (wie nu zeggenschap over as?)


22 september 2005

Vraag nummer: 4041  (oude nummer: 6501)

Echtgenote is opdrachtgeefster van de crematie van haar overleden man. Enkele maanden later overlijdt zij ook. Wie heeft nu de zeggenschap over de asbestemming van de eerst overledene (man)

m.vr.gr.
Erik Heuberger

Antwoord:

Geachte heer Heuberger,

Als de asbus nog niet ergens is bijgezet en in de algemene nis van het crematorium verblijft, is er geen vaste regel wie zeggenschap krijgt over de asbestemming van de overleden man. De wet heeft overigens wel bedacht dat het kan, dat de opdrachtgever snel overlijdt, en heeft er daarom ook een regeling voor in artikel 18. In het eerste lid staat dat in de lijkbezorging wordt voorzien door (... of door) degene die redelijkerwijs geachte kan worden in diens plaats te zijn getreden. En in het tweede lid staat dat dit ook geldt voor het geven van een bestemming van de as. Alleen is natuurlijk niet duidelijk WIE dat dan is. In het algemeen is er geen regel voor gesteld, omdat de situaties oneindig kunnen variƫren. Ik denk dat het crematorium iedereen kan accepteren die zich als eerste gegadigde meldt en die een redelijk nauwe band heeft. Een kind ligt voor de hand, maar ook een broer of zus als er geen kinderen zijn. Of anders een neef of nicht.

In de praktijk is het vaak een probleem dat eerst zoon Jan zich meldt, een paar dagen later dochter Marie en nog een paar dagen later nicht Zus of zo. De een wil niet dat de ander de as krijgt en wie gaat dan voor? De oplossing is eenvoudig, namelijk de eerste aanvrager. Als vandaag iemand een aanvraag doet en u geeft de asbus volgende week mee, maar nog een week later zou een ander familielid komen, wat dan? Dan is de asbus weg en kunt u niets meer. Maar moet u dan alle asbussen altijd 2 weken bewaren voor het geval er wellicht iemand in de 2e week komt? Of beter 3 weken bewaren voor het geval er iemand in de 3e week komt? Dat kan niet, want je kunt dan net zo goed de asbus 745 weken vast houden voor het geval er iemand in die 745e week komt. etc. etc. Dat werkt dus gewoon niet. Misschien komt er na die 1e dag al niemand meer. En u had bij wijze van spreken ook al dezelfde dag als die van de aanvraag de asbus mee gegeven kunnen hebben. Gewoon de eerste aanvrager honoreren is dus de beste en mijns inziens correcte werkwijze.

Als anderen het daar niet mee eens zijn, kunnen ze een procedure tegen de betrokken aanvrager beginnen, daar blijft u buiten. Tenzij de asbus nog in uw beheer is, dan ligt het anders.
Als u van anderen te horen krijgt dat zij menen nog aanspraken op de asbus te kunnen maken, en zij laten zien dat ze het serieus menen, bijvoorbeeld door een advocaat in te schakelen en/of een procedure te starten, kunt u de asbus wel een tijdje vast houden. Maar niet maanden en maanden rekken, een redelijke periode is meestal een paar weken of een maand. Dat moet voldoende zijn voor serieuze besprekingen of onderhandelingen tussen partijen en het aanspannen van een procedure als men er niet uit komt. Gedurende die procedure kunt u de asbus dan ook vast houden. Maar als er geen procedure komt en men rekt maar, kunt u de asbus op een bepaald moment wel gewoon aan de eerste aanvrager afgeven. Maar dat moet u dan wel duidelijk en tijdig aan alle betrokkenen berichten, zo in de zin van "Over anderhalve week op woensdag 2 maart vanaf 12.00 uur staat de asbus ter beschikking van de eerste aanvrager." Als de 2e of 3e aanvrager dan echt een zaak heeft, heeft men de kans van een kort geding tot en met 1 maart. En zo niet, dan is het vast houden voorbij.

Ben trouwens blij dat die man al was overleden toen hij gecremeerd werd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >