Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoe lang moet een crematorium de as bewaren als nabestaanden geen beslissing nemen?


27 maart 2017

Vraag nummer: 50246

Als nabestaanden en opdrachtgever geen asbestemming bekend maken ondanks herhaalde verzoeken van het crematorium, hoe lang moet het crematorium de as dan bewaren en zijn er regels wat er na die tijd met de as gebeurt?

Antwoord:

Geachte heer,

Die termijn ligt op 10 jaar, indien het crematorium hierover geen (kortere) regeling in haar Algemene voorwaarden, reglement of beheersverordening heeft opgenomen.
Artikel 66 Wet op de lijkbezorging regelt dat een asbus binnen 10 jaar nadat de as in de bus is geborgen niet plaats mag vinden dan met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet. Het ruimen geschiedt door verstrooiing van de as.

Er zijn enkele crematoria en begraafplaatsen die (wel) geregeld hebben dat de asbus eerder geruimd mag worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE