Gezamenlijk cremeren (na opgraving)


24 maart 2017

Vraag nummer: 50205

Eind van het jaar loopt het grafrecht af. In dit graf liggen vader, moeder en hun dochter.
Mogen deze gezamenlijk in 1 kist worden gecremeerd? De familie heeft geen behoefte aan afzonderlijke urns.
Bijvoorbaat dank voor uw antwoord.
Marjan

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het samen cremeren van de stoffelijke resten op verzoek van de familie is wettelijk verboden. Of de familie wel of geen behoefte heeft aan afzonderlijke urnen, is niet relevant.

Artikel 9 van het Besluit op de lijkbezorging luidt: "De crematie geschiedt op zodanige wijze, dat vermenging of verwisseling van de as met die van andere lijken niet mogelijk is."
Dat is geen keuze, maar een hard wettelijk voorschrift, ook bij crematie na opgraving.
Dat later de familie wellicht de as mengt, is haar keuze. Maar een crematorium mag niet als het ware al vooraf voor vermenging zorgen.
De wetgever heeft altijd willen garanderen dat een crematorium nooit as mag vermengen en dat nabestaanden er helemaal zeker van kunnen zijn dat de as die zij krijgen van 1 persoon is. En niet gemengd met een beetje as van anderen.

Twee of meer lichamen samen in 1 kist begraven of cremeren mag niet. Zie:


De situatie ligt alleen anders als geen sprake is van een opgraving en crematie, maar van de ruiming van graven. Dan mogelijk stoffelijke resten wel samen worden gecremeerd. Maar dan moet de opdracht tot cremeren van de beheerder van de begraafplaats komen en mag de as alleen aan de beheerder van de begraafplaats worden gegeven, die de as niet aan familie mag afstaan, want dit geldt als een vorm van ruiming. Dan is er de verplichting voor de begraafplaatshouder om die as te verstrooien of in een soort algemene bewaarplaats bij te zetten. Maar verstrooien ligt meer voor de hand.
Men mag na de ruiming van graven geen botten aan nabestaanden meegeven. Hetzelfde geldt voor de as die na de crematie van geruimde botten resteert.

Als de familie de stoffelijke resten wil laten cremeren, zal formeel ook nog een verlof van de burgemeester voor de opgraving nodig zijn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een begraven persoon in zijn testament de uitdrukkelijke wens tot begraven heeft vastgelegd; dan mag niet later iemand anders besluiten om toch maar te cremeren. Personen die die wens van de overledene kennen, kunnen dan bij de burgemeester bezwaar maken tegen de opgraving plus crematie.

Zie over opgraven en herbegraven of cremeren ook:


Zie ook vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Wat mag in de kist mee begraven worden?TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn