Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Cremeren in buitenland (kan dat? termijnen?)


29 maart 2018

Vraag nummer: 54438

Geachte heer van der Putten,

Mag een overledene met de NL nationaliteit en een Nederlands woonadres in een ander land dan Nederland gecremeerd worden? Wat zegt de wet hier over?
En geldt de wettelijke termijn volgens de WLB dan nog?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

Zeker mag een Nederlander (of een inwoner van Nederland met een andere dan de Nederlandse nationaliteit) in het buitenland gecremeerd worden. De wet zegt daar niets over, omdat het niet gereguleerd hoeft te worden. Alleen als zoiets verboden zou zijn zou het wettelijk geregeld zijn.
Er is vrijheid voor iedereen in Nederland om zich waar ter wereld te laten begraven of cremeren of overboord te laten zetten of zich in te laten vriezen of te laten ontleden of zich in de toekomst naar Mars te laten schieten. Bijvoorbeeld aan de Duits-Nederlandse grens is er al decennia een uitwisseling van Duitsers en Nederlanders om zich in het buurland te laten cremeren. Vroeger, 30 jaar geleden, waren er in Duitsland te weinig crematoria en was er een lange wachttijd. Tegenwoordig kiezen Duitsers wel eens voor Nederlandse crematoria omdat die meer uitstraling hebben dan de Duitse crematoria die vaak een industriƫle indruk wekken. Het afscheid wordt daar vaak ook niet in het crematorium georganiseerd, zoals in Nederland het geval is, maar weken later met de asbus in een locatie van de uitvaartonderneming. Anderzijds worden Nederlanders soms in Duitsland gecremeerd, omdat de crematies daar de helft goedkoper zijn dan technische crematies in Nederland.

Het Besluit op de lijkbezorging geeft regels voor de uitvoer van overledenen naar het buitenland.

Als iemand in het buitenland wordt begraven of gecremeerd, gelden daar niet de Nederlandse termijnen, maar de termijnen die in het land van aankomst gelden. Maar ik vermoedt dat die soepel zijn, als het gaat om de invoer van een overledene. In Nederland is het zo geregeld dat als de termijn niet gehaald wordt, de begraving of crematie dan 'zo spoedig mogelijk' dienst plaats te vinden.
Artikel 13 van het Besluit op de lijkbezorging luidt: "Indien een lijk Nederland is binnengebracht op een zodanig tijdstip dat begraving of crematie binnen de door artikel 16 van de wet gestelde termijn van de zesde werkdag na die van het overlijden niet mogelijk is, vindt de begraving of crematie zo spoedig mogelijk daarna plaats."

Ik vermoed dat men in het buitenland veelal vergelijkbare regels heeft. Ik verwacht nergens een probleem. En als er toch een probleem zou zijn, is dat jammer maar betekenisloos. Men kan uiteindelijk de lijkbezorging toch niet weigeren.

Ik ken geen enkel land dat de invoer van overledenen met een andere nationaliteit weigert.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 14 april 2018 wordt de derde editie gehouden van de Uitvaartbeurs Amsterdam. In de historische Westerkerk kunnen bezoekers inspiratie en informatie vinden bij meer dan tachtig stands. De Uitvaartbeurs Amsterdam is de grootste consumenten uitvaartbeurs van Nederland.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE