Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Crematie van mens met huisdier


29 augustus 2016

Vraag nummer: 47128

Mag een persoon samen met zijn huisdier (hulphond) gecremeerd worden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat mag niet. Ieder mens moet apart worden gecremeerd.
Artikel 9 van het Besluit op de lijkbezorging luidt: "De crematie geschiedt op zodanige wijze, dat vermenging of verwisseling van de as met die van andere lijken niet mogelijk is." Dat geldt zowel voor lijken van mensen als lijken van dieren.

De wetgever wenste een wettelijke waarborg dat wie zijn vader, moeder, partner, kind etc. laat cremeren, er absoluut zeker van mag zijn dat hij na afloop van de crematie de as van zijn dierbare ontvangt, niets meer en niets minder.

Wie later in huiselijke kring de as van een persoon met de as van een ander persoon of van een huisdier wil mengen, kan zijn gang gaan. Dat is niet verboden.

Vergelijk: Mag je samen met je huisdier worden begraven?


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE