Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Beschikbaar stellen as na crematie 2; ontheffing


17 april 2014

Vraag nummer: 38094

Goedemiddag Mr. Willem van der Putten,
Dank voor Uw snelle reactie en antwoord.
Ik heb blijkbaar niet goed de wetsartikelen gelezen.
Mijn excuses.

Rest mij nog 1 vraag: Zijn er bij U zaken bekend, waar ontheffing is verleend om binnen de termijn van 1 maand de as mee te krijgen?
Zo ja, wie verleent de ontheffing ( OM?)
In afwachting van Uw reactie,

Antwoord:

Geachte heer,

Over ontheffing van de in het eerste lid genoemde termijn van een maand zegt het vierde lid van artikel 59 Wet op de lijkbezorging:
4. Op verzoek van de in artikel 18 bedoelde personen kan de officier van justitie, bedoeld in artikel 14, in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de in het eerste lid genoemde termijn.

De in artikel 18 bedoelde persoon is de persoon die opdracht heeft gegeven voor de crematie en die bevoegd is ten aanzien van de bestemming van de as. Of de persoon die redelijkerwijs in diens plaats is getreden, maar dat komt binnen enkele dagen of weken na de crematie zeer zelden voor.

Artikel 14 regelt dat als bevoegde officier van justitie (OvJ) wordt aangemerkt de officier van de plaats, waar betreffende de overledene ingevolge aangifte een akte in het register van overlijden is ingeschreven.
Men moet dus kijken in welk arrondissement het overlijden plaats heeft gevonden. Op de site van het Openbaar Ministerie (www.om.nl) staat een overzicht van alle arrondissementsparketten. Op 1 januari 2013 is het aantal arrondissementsparketten in Nederland teruggebracht van negentien naar tien parketten.

Ik ben niet bekend met de praktijk van ontheffingen als bedoeld in artikel 59 lid 4. Ik weet niet of het vaak voorkomt en ik weet niet wat de OvJ als bijzondere gevallen aanmerkt. Als ik iets zou moeten bedenken denk ik bijvoorbeeld aan het overlijden van een lid van een buitenlands gezin in Nederland. Dat gezinslid wordt hier gecremeerd en het gezin wil de as graag zelf meenemen op de geplande thuisreis naar huis.
Als ontheffing wordt verleend, zal het betreffende crematorium die in handen moeten krijgen. U kunt er daarom over denken om crematoria naar hun ervaringen te vragen. Ik weet echter niet of de reden van het verlenen van de ontheffing op de ontheffing wordt vermeld. Ik kan mij voorstellen dat het niet of niet altijd gebeurt. Nabestaanden vragen ontheffing en vinden het belangrijker om die te krijgen dan om precies te weten waarom ze die krijgen. Een afwijzing van een aanvraag zal wel altijd moeten worden gemotiveerd. Maar dat kan vrij oppervlakkig ('Wij vinden dit geen bijzonder geval'). Ik vermoed dat er geen vaste landelijke beleidslijn is van wat men bijzonder vindt of niet. Er staat in elk geval geen beleidslijn op papier.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Is voor het regelen van de uitvaart het inschakelen van een uitvaartondernemer verplicht?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE