As binnen 30 dagen ontvangen bij crematie na opgraving?


22 februari 2012

Vraag nummer: 27539

In 1982 is iemand begraven in een familie graf. Fam. wil opgraving en daarna crematie. Fam. wil de as zo spoedig mogelijk in ontvangst nemen. Is dit mogelijk binnen 30 dagen?
Met vriendelijke groet,
F.Bais

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Artikel 59, lid 1, Wet op de lijkbezorging (Wlb) luidt: De houder van het crematorium draagt zorg voor de bewaring van een asbus gedurende minimaal een maand na het bergen van de as in de bus.
Artikel 59 Wlb is ook gewoon van toepassing op de crematie van een opgegraven lijk.

De as moet altijd een maand bewaard worden. Niet 30 dagen. Een maand is soms 28, soms 29, soms 30 en soms 31 dagen.

Zie voor een toelichting ook: Ook wachttijd na crematie van opgegraven overledene?

Zie over opgraven en herbegraven of cremeren ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: Waarom een maand wachten op de as?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn