Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As 3 maanden 'vasthouden'


12 mei 2006

Vraag nummer: 4443  (oude nummer: 7982)

geachte heer van der putten,

ik kan niet goed een zelfde situatie ontdekken in de lijst, vandaar mijn vraag.
mag ik als crematorium de as maximaal driemaanden vasthouden bij een geschil in de naaste familie over de bestemming. de 2e partner van de overledene, ook aanvrager van de crematie, wil de as laten uitstrooien op ons strooiveld. Echter de zoon van de overledene protesteert daar tegen. Hij weet nl. dat vader de wens had op zee uitgestrooid te worden. Hij wil daarom via een advocaat/rechter e.e.a. laten uitzoeken. Beide partijen heb ik geadviseerd het geschil bij te leggen, maar daar is geen sprake van. In dit verband heb ik gemeend, en de zoon ook beloofd ,de as tot 6 juli a.s. te bewaren zodat hij gelegenheid heeft e.e.a. uit te zoeken.
Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zijn wel diverse vragen waarin het vast houden van de as aan de orde komt, maar altijd als onderdeel van de kwestie. Niet als losse vraag op zich. Daarom is uw vraag welkom ;-).

Er zijn geen vaste termijnen, maar ik zou de termijn niet zo ruim stellen als er een geschil in de naaste familie is over de asbestemming. Ik vind 3 maanden echt veel te lang. De opdrachtgever heeft immers met de wet in de hand het recht om over de as te beschikken, een maand na de crematie. En wel meteen! Het kan en mag niet zo zijn dat als een ander familielid "boeh" roept, dat dan een beetje automatisch tot gevolg heeft dat de as 3 maanden geblokkeerd is. Dat gaat veel te ver. Ook omdat zo'n termijn vaak ook niet zo hard is en er juist op de grens van de termijn het meest en best onderhandeld wordt.

Ik adviseer altijd als volgt. Als een naast familielid laat weten een probleem te hebben met afgifte van de as aan de opdrachtegever of een andere handeling in opdracht van de opdrachtgever, moet u vragen om het vasthouden van de as meteen schriftelijk gemotiveerd aan te vragen. Al is het maar een briefje van 2 regels per fax of een e-mail, u moet 'iets' hebben wat tegenover de opdrachtgever een pas op de plaats rechtvaardigt. Iets wat schriftelijk is, niet telefonisch. U kunt dan de persoon die uitstel wenst, schrijven dat u alleen uitstel verleent als de opdrachtgever het er mee eens is, of als u binnen een week of 10 dagen een brief van een advocaat hebt dat deze een kort geding (geen gewone rechtszaak) aanspant. Maar niet zomaar. Men moet dan niet zeggen 'binnen een week' (want te rekenen vanaf wat, de datum op de brief, de datum van het poststempel,de datum van ontvangst?), maar concreet zeggen 'uiterlijk vrijdag 19 mei om 12.00 uur'. Als er dan geen brief van een advocaat ligt, kunt u de asbus op 19 mei om 12.01 uur aan de opdrachtgever meegeven.
Als er wel een brief van een advocaat ligt, die uitstel vraagt, kunt u daar mee akkoord gaan, maar zou ik wel een nieuwe datum noemen, bijvoorbeeld 2 weken of 1 maand later. Dit om de druk op de zaak te houden. Druk helpt mee aan een oplossing, dat moet u zich realiseren.

Ook de situatie die u nu noemt, tja, sorry, maar dat is een beetje een non-situatie. Als deze zoon kan aantonen dat vader op zee verstrooid wilde worden, moet hij een codicil hebben of een paar goede getuigenverklaringen. Daar hoeft naar mijn mening niets over uitgezocht te worden, dat weet je meteen of heb je al in handen. Want hoe kent die zoon die wens? Er is een codicil of het is er niet. En er zijn andere getuigen of niet. Je kan misschien een week nemen om nog eens goede vrienden van vader te bellen met de vraag of ze dien wens ook kenden. Ik zie geen enkele reden om hier 2 maanden uitstel voor te verlenen.

Als u een erg ruime termijn zoals 2 of 3 maanden noemt, bent u onrechtmatig bezig tegenover de opdrachtgever. Maar ook: u lost zo niets op. Door met korte termijnen te werken, houdt u druk op de zaak en dwingt u de klager om te besluiten om er echt werk van te maken (via minnelijk overleg of de meer harde weg van de advocaat) of niet. Als de termijn lang is, gebeurt er gewoon lange tijd niets. Druk op de zaak, kiezen of delen, dat leidt gewoonlijk tot het doorhakken van knopen en tot resultaat.

Iets strenger met de termijnen zijn, zou ik dus adviseren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Zoals: Waarom na de crematie een maand wachten op de as?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE