Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

2 foetussen samen cremeren


29 augustus 2011

Vraag nummer: 25801

Beste heer Van der Putten,

In vraag 2 Foetussen van 17 weken samen begraven? (rubriek Kinderen/baby) meldt u dat er geen (tweeling)foetussen van 17 weken bij elkaar in 1 kist mogen worden begraven. Mag ik hieruit ook concluderen dat deze foetussen ook niet in 1 kist mogen worden gecremeerd?

Vriendelijke groeten
Wim Hengeveld

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, dat is een juiste conclusie.

Maar voor crematie zou ik mijn stellingname nog iets kunnen en willen specificeren, namelijk dat ik het af zou laten hangen van de vraag of er verloven tot cremeren (van de ambtenaar van de burgerlijke stand) zijn of niet.
Op zich is voor de crematie van een foetus geen verlof nodig. Dat mag zonder verlof. En dan kunnen er ook twee foetussen samen worden gecremeerd.
Maar zodra men verlof vraagt en krijgt, moet je als het ware het spel ook helemaal meespelen volgens de regels. En dat houdt dan in: individueel cremeren, zoals het Besluit op de lijkbezorging dat aangeeft.

Zie eerdere vragen over dit onderwerp in de subrubriek 'Kinderen / baby'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Vergelijk ook de vraag of twee lichamen samen in een kist begraven of gecremeerd mogen worden:


Waarom na de crematie een maand wachten op de as?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE