Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Welk recht heb ik als kind met de as van vader?

20 juni 2007

Vraag nummer: 4835 (oude nummer: 9387)

Mijn moeder had bij het overlijden van mijn (en zus) te kennen gegeven niets met de as van mijn vader te willen doen. Wij, een nichtje en onze dochter wilden wel graag wat as in bijvoorbeeld een urn o.i.d. Nu heeft mijn moeder te kennen gegeven dat ze dit allemaal onzin vindt en dat niemand meer recht van spreken heeft en dat zij, zonder iemand erbij gaat beslissen wat ze met de as gaat doen. Ze wil ons er ook niet bij hebben. Mijn zus denkt er ook zo over,die vindt het ook onzin. Wij zijn hier erg verdrietig om, ook omdat mijn ouders gescheiden waren. Wij dachten dan ook wel wat recht te hebben. Kunnen we hier nog wat mee doen. We hebben toch wel een beetje recht als kind om mee te beslissen. Het stond niet beschreven, maar mijn moeder zegt dat dit wel zijn wens was. Ook heeft zij de papieren van het crematorium al gekregen om iets uit te zoeken. Wat kunnen wij nog doen?
vr.gr. fam. X

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De persoon die de crematie heeft geregeld is ook de persoon die over de as mag beslissen. Als dat uw moeder was, mag zij dus over de as beslissen.
In dit geval is het wel wat vreemd dat als uw ouders gescheiden waren, uw moeder de crematie van uw vader regelt. Bent u nog minderjarig?

Maar in een verstandige familie is het onzin om dingen te gaan doen waar andere familieleden een groot probleem mee hebben. Als de overledene een uitdrukkelijke eigen wens had, moet die gevolgd worden. Maar het argument van uw moeder dat uw vader het zo wilde klinkt niet erg overtuigend, meer als een soort smoesje.

Een kind heeft niet per se recht op de as van vader omdat het het kind is. Maar de rechter heeft in bepaalde gevallen daar wel rekening mee gehouden. U bent zeker niet kansloos.
Als het tot een rechtszaak zou komen, is de rechter geneigd om de as altijd te laten bewaren en niet te laten verstrooien. Dat is althans vaste jurisprudentie van de afgelopen tien jaar.

Vorige week kwam de rechtbank in Groningen nog met de suggestie om de as tussen nabestaanden te verdelen. Misschien is dat in uw situatie ook een oplossing.
Ik zou in uw geval denken aan het middel van mediation: een gesprek tussen alle betrokkenen onder neutrale begeleiding, om te kijken of er iets kan worden bedacht en uitgevoerd waar iedereen zich toch min of meer in kan vinden. Zie bijvoorbeeld http://mediation.startpagina.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder