Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wat moeten wij doen met de as van mijn man?

7 september 2002

Vraag nummer: 1043 (oude nummer: 1377)

Thu Oct 12 00:10:59 2000

Na een jaar (na de crematie) moet je aangeven wat je met de urn wilt doen, cq de as. Nu vraag ik mij af wat de mogelijkheden zijn op dit gebied of tot wie ik mij kan wenden. We hebben zelf nog geen idee maar moeten binnenkort wel beslissen wat te doen, vandaar mijn vraag, bedankt.
LvdP


Antwoord:

Thu Oct 12 21:40:48 2000

Geachte mevrouw,

Wat u moet doen met de as van uw man, zult u zelf moeten beslissen. Graag zet ik op een rijtje wat u kunt doen.

1. U kunt de asbus laten bijzetten in een columbarium/urnenmuur van het crematorium.
2. U kunt de asbus laten bijzetten op een begraafplaats. Dat kan bijna altijd in een gewoon graf; veel begraafplaatsen geven daarnaast ook de keuze tussen een urnengraf of een plaats in een urnenmuur.
3. U kunt de asbus thuis bewaren. Dat kan bij wijze van spreken thuis op de schouw. Maar sommige mensen richten ook in hun tuin een monumentje op. Dat kan ook.
4. U kunt de as (laten) verstrooien. Dat kan zowel bij een crematorium, als op een begraafplaats, in, bij of op een graf (van opa en oma bijvoorbeeld), als op een plek waar hij, u of u samen dierbare herinneringen hebt. Als u zo'n eigen plek uitzoekt, moet u even bij de gemeente nagaan of dat mag. Bij de meeste gemeenten is dat geen enkel probleem, maar een klein aantal gemeenten voert een stringenter beleid.
5. Een andere mogelijkheid is om een deel van de as te bewaren, in een klein voorwerp of een sieraad of een medaillon en de rest te verstrooien. De as mag ook over meerdere voorwerpen worden verdeeld, zodat bijvoorbeeld ieder van de kinderen een eigen herinneringsvoorwerp of sieraad heeft.

Ik proef uit uw vraagstelling dat u nog niet weet wat u moet doen. In dat geval ben ik zo vrij om u te adviseren om de as (nog) niet te laten verstrooien. De inhoud van een bewaarde asbus kan later nog altijd worden verstrooid; andersom niet. Ik kom regelmatig mensen tegen die het jammer vinden te snel tot verstrooiing te hebben besloten. Ik kom nooit mensen tegen die het jammer vinden de asbus ergens te hebben laten bijzetten. Dat kan ik u meegeven als waarschuwing. Verstrooi pas als u voor 100% zeker weet dat u dat wilt.

Verder is het een heel persoonlijke keuze. Als u kinderen hebt, adviseer ik die in de keuze te betrekken.
Als u heel jonge kinderen hebt, adviseer ik met een definitieve keuze tussen bewaren of verstrooien te wachten tot de kinderen volwassen zijn. Voor kinderen kan het later belangrijk zijn om toch nog 'iets' van hun vader te hebben.

Alle crematoria en alle begraafplaatsen in Nederland zijn altijd graag bereid om u te laten zien wat voor mogelijkheden ze in huis hebben.

Nog een praktisch puntje. De kosten van het bijzetten in een columbarium zijn meestal zo'n fl. 100,- tot fl. 120,- per jaar. De kosten kunnen, afhankelijk van het crematorium of de begraafplaats, per 5, 10, of 20 jaar worden afgekocht.


mr W.G.H.M. van der Putten

12 oktober 2000

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder