Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wat als opdrachtgever / rechthebbende as overlijdt?


1 juli 2016

Vraag nummer: 46638

Geachte heer Van der Putten,

Er zijn al diverse vragen gesteld over hoe te handelen als de opdrachtgever (B) van een crematie (A) overlijdt, en de as van overledene A nog aanwezig is op het crematorium.

Wie is op dat moment de rechthebbende over de as van overledene A?

In een soortgelijke vraag (vraagnummer 39813) geeft u aan dat alle erfgenamen van overledene B samen over de bestemming van de as van overledene A moeten beslissen, tenzij ze een van hen of een derde daartoe machtigen.

Dat kan ik me ook voorstellen wanneer het een echtpaar betreft, en er kinderen in het spel zijn.

Wat nu als er kinderen in het spel zijn, en bijvoorbeeld de nieuwe partner de opdrachtgever is van de crematie van overledene B?

Alvast vriendelijk dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Mijn antwoord in (vraag 39813) is de hoofdregel. In bepaalde situaties kan die hoofdregel vreemd uitpakken. Dat kan ook zo zijn bij andere zaken die vererven.

Stel dat sprake is van een man en een vrouw die samenwonen. Beiden waren eerder gehuwd met iemand anders en hadden beiden uit het eerste huwelijk kinderen. De man en de vrouw zijn niet gehuwd; of ze wel of niet een samenlevingsovereenkomst hebben is niet relevant. Ook is niet relevant of de man een testament had waarin hij de vrouw tot erfgenaam benoemde; of juist niet. Want het gaat niet om een zaak of goed dat deel uitmaakt van de erfenis van de man.
Stel de man overlijdt en de vrouw regelt de crematie. Drie maanden later overlijdt de vrouw ook. Dan zit de zaak juridisch in elkaar als volgt. De vrouw had de asbus thuis staan. De erfgenamen van de vrouw krijgen de asbus, omdat de asbus deel uitmaakte van de nalatenschap van de vrouw. De kinderen van de man zijn geen erfgenamen van de vrouw en hebben dus geen recht op de asbus krachtens het erfrecht. Maar iedereen voelt op zijn klompen aan dat de kinderen van de man waarschijnlijk veel meer binding met de as van hun vader hebben dan de kinderen van de vrouw. Het ligt voor de hand dat de kinderen van de vrouw de asbus aan de kinderen van de man geven. Als de kinderen van de vrouw dat niet vrijwillig doen, kunnen de kinderen van de man de kwestie aan de rechter voorleggen. Ik verwacht dat de rechter de asbus van hun vader aan de kinderen van de man toe zal wijzen.

Nu een kleine variant. Stel de man overlijdt en de vrouw regelt de crematie. Drie WEKEN later overlijdt de vrouw ook. Dan staat de asbus nog bij het crematorium, want het crematorium mag de asbus pas na een maand na de crematie afgeven. Na afloop van de maand moet het crematorium de asbus in principe aan de kinderen van de vrouw geven, omdat de asbus valt in de nalatenschap van de vrouw, niet in de nalatenschap van de man. De kinderen van de man kunnen dan de as aan de kinderen van de vrouw vragen. Als die weigeren om de asbus af te geven, kunnen de kinderen van de man aan het crematorium vragen om de asbus korte tijd vast te houden, in welke tijd ze een rechtszaak kunnen beginnen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >