Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Valt as onder het erfrecht ? (of, wiens eigendom is de as na crematie)


6 oktober 2011

Vraag nummer: 26322

Notaris vd Griend verwees me met de volgende vraag naar U.

Als uitvaartondernemer tekenen wij vaak zelf voor opdracht tot crematie. Wij zijn nu gecontacteerd door een crematorium over de as van Mevr A. De opdracht voor haar crematie was ondertekend door Dhr. B (haar zoon) Deze dhr. B is echter zelf overleden en voor zijn crematie hebben wij de opdracht getekend. Het crematorium beweert nu dat wij hierdoor de eigenaar zijn geworden van de as van Mevr A en dat de erfgenamen van dhr. B de as van Mevr. A niet zonder onze toestemming mogen ophalen. Volgens het crematorium is het erfrecht niet van toepassing op de as. In onze ogen is de as een eigendom van de nabestaanden ongeacht de opdrachtgever voor het crematie proces.
Kunt u uitleggen hoe dit zit ?

Met vriendelijke groet

P.T.G.M. Verheijen

Antwoord:

Geachte heer,

Het crematorium slaat de plank mis, als zij stelt dat u eigenaar geworden bent van de as van mevrouw A, nu de heer B is overleden. De door u getekende opdracht voor zijn crematie heeft helemaal niets met de as van zijn moeder A van doen. Overigens heeft u bij die opdracht tot crematie van de heer B natuurlijk ook gehandeld namens uw (ongenoemde) opdrachtgever, niet zelfstandig.

De heer B was de persoon die zeggenschap over de as van mevrouw A had; na zijn overlijden komt de zeggenschap van de as toe aan de gezamenlijke erfgenamen van B. De as valt immers gewoon in de boedel van de nalatenschap van de heer B. Dat de asbus zich nog in het crematorium bevindt, doet daar niets aan af. Als ik bijvoorbeeld een fiets leen aan Marietje, die hem bij haar thuis in het schuurtje zet en ik kom te overlijden, dan zijn mijn erfgenamen de eigenaren van mijn fiets. Dat hij ergens anders staat dan in mijn eigen schuurtje, maakt geen verschil. Dat de asbus van mevrouw A, waar B de zeggenschap over had, ook elders staat, maakt ook geen verschil.

Natuurlijk is het erfrecht wel van toepassing op de as van mevrouw A. Ik snap wel waar de denkfout bij het crematorium zit; die zijn gewend dat erfgenamen in een andere situatie as opeisen, namelijk als het zou gaan om de as van de heer B. De erfgenamen van de heer B kunnen diens as niet opeisen. Diens as maakt geen deel uit van de nalatenschap van de heer B. Inderdaad is het erfrecht niet van toepassing op de as van de heer B. Maar wel op de as van mevrouw A, want die maakte wel deel uit van de nalatenschap van de heer B.

Overigens is de gedachte van het crematorium niet zo vreemd. In vraag Artikel 3:179 BW en de asbus merkte ik al op dat ook juristen hier soms niet makkelijk uit komen.
En crematoria zijn meer gewend dat erfgenamen ten onrechte de asbestemming vorderen, zoals in de vraag verschrijving aanvrager asbestemming.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >