Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Uitstrooiing as zonder overleg familie

9 februari 2022

Vraag nummer: 64367

Mijn tante is overleden en gecremeerd.
De executeur testamentair heeft het recht om haar as te verstrooien zonder overleg familieleden?
Mijn tante heeft Zonder overleg familieleden bepaald dat executeur haar ouders en grootmoeders asbussen door de executeur wordt verstrooid.
Hier is grote commotie over ontstaan.
Had mijn tante en de notaris niet mijn familieleden erbij moeten betrekken wettelijk gezien?
Kan deze nalatigheid nog worden hersteld?

Met Vriendelijke Groet

Dr. Arturo Zoller

Antwoord:

Geachte heer,

De persoon die de asbussen rechtmatig in bezit heeft, mag beslissen wat er na zijn of haar overlijden met de as gebeurt. Mits het in overeenstemming is met de laatste wil van de overleden gecremeerde personen, maar daar schrijft u niets over.

Uw tante en de notaris die haar testament heeft opgemaakt, waren wettelijk niet verplicht om andere familieleden hierbij te betrekken.

Juridisch gezien is geen sprake van een nalatigheid. Tenzij u kunt aantonen dat uw grootouders en overgrootouders testamentair hadden bepaald dat nadat de as door uw tante zou zijn bewaard, de as vervolgens een andere door hen benoemde bestemming zou moeten krijgen. Zoals bijvoorbeeld de bewaring door een ander familielid, of een bijzetting in een bepaald graf of een urnenmuur, etc. Als u dergelijke stukken hebt, kunt u zich daar op beroepen.

Wettelijk gezien is de mening van andere familieleden niet relevant, alleen de wens van de overledene. Mits die aangetoond kan worden natuurlijk.

Overigens is het mijn ervaring dat notarissen mensen afraden om te ver in de toekomst te willen regelen wat er met crematie-as of bepaalde spullen moet gebeuren. Omdat ze weten dat er vaak toch niets van terecht komt. Omdat mensen het later niet meer weten of gewoon ook niet willen. Welke nazaat gaat dan nog 10.000 euro proceskosten uitgeven om de wens van een overgrootouder ten aanzien van het bewaren van as uit te laten voeren?

Mensen kunnen kinderen, kleinkinderen of andere familie of bekenden niet verplichten om hun crematie-as thuis te bewaren.
Als zij willen dat hun as bewaard wordt en niet verstrooid wordt, moeten ze zelf regelingen treffen met een instelling als de stichting Grafzorg Nederland, die er voor zorgt dat een plek in een urnenmuur of in een graf of varianten daarop een bepaalde tijd in stand wordt gehouden. Daar zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder