Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechtszaak over verdeling as


24 november 2021

Vraag nummer: 63957

Geachte Mr Van der Putten,

Dit betreft een zaak die in hoger beroep gaat, waar ik graag advies van u over ontvang.

2 Maanden geleden is mijn zwager overleden. Mijn man heeft de opdracht tot crematie van zijn broer gegeven.

De ex-vriendin en dochters van mijn overleden zwager hebben beslag op de urn laten leggen en zijn toen een procedure opgestart. Zij wilden nl alle as opeisen.
Dit resulteerde in een 4,5 uur durende zitting.
De ex-vriendin en 1 van de dochters waren aanwezig en hebben gelogen door te zeggen dat mijn zwager moslim was en dat zij daarom al zijn as willen verstrooien in Mekka.
De rechter nam dit serieus en probeerde daarom de partijen tot een schikking te laten komen. Dit lukte niet. Mijn man heeft ze de helft van het as geboden, echter zij wilden 100% van de as ontvangen.
De rechter kwam er tijdens de zitting achter dat mijn zwager inderdaad geen moslim was, wat de ex-vriendin bij navraag van de rechter hierop heeft toegegeven. Zij is helaas niet geheel bij machte om te begrijpen dat meineed strafbaar is.
Toen deze kwestie eenmaal duidelijk was werd het volgens de rechter een juridische kwestie en daarop is het vonnis voltrokken;
De uitspraak van de rechter is dat de opdrachtgever het as zal verdelen zoals aangegeven door opdrachtgever.
Mijn man heeft als opdrachtgever aangegeven 1 ding te willen: de zaken rondom zijn overleden broer netjes afhandelen door de as te verdelen tussen zijn moeder en de dochters van zijn overleden broer.

Het volgende probleem doet zich nu voor:
De ex-vriendin en de dochters van mijn zwager gaan in hoger beroep.
Ze hebben ervoor gezorgd dat het beslag op de urn is voortgezet.
Het probleem is dat zij mijn man en mij op ontzettend hoge kosten jagen. Wij zijn bij machte om dit te betalen, echter mijn man vindt dit niet meer in verhouding staan en het slaat wel degelijk een enorm gat in onze financiën. Daarnaast is mijn man is moe van het strijden.
Nu is onze vraag wat er mogelijk kan gebeuren als wij niet op deze zaak ingaan door niet te gaan procederen ter verdediging van wat eigenlijk eigendom van mijn man is?
Kan het dan zo zijn dat wij veroordeeld worden tot allerlei kosten en de zaak sowieso verliezen?
De ex-vriendin en dochters staan allen onder bewindvoering en proberen diverse kosten op ons te verhalen zoals de kosten van de in bewaring gestelde urn, wat op hun verzoek gedaan is.
Samengevat: wat zijn onze kansen als we niet procederen en welke kosten kunnen op mijn man verhaald worden?

Hoe ze het geld geregeld hebben voor een advocaat die in hoger beroep gaat is ons een raadsel, maar doet er niet toe voor deze zaak lijkt mij.
Feit is dat in de tijd na de uitspraak van de 1e zaak tot op heden, is er niets gewijzigd in de situatie. Mijn man is nog steeds voornemens de as conform afspraak te verdelen.
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet.
NSH

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U hebt mij een afschrift van het vonnis van de voorzieningenrechter in kort geding gestuurd. Dank u. Dat maakt de zaak iets inzichtelijker.

De wet zegt (in artikel 18 van de Wet op de lijkbezorging) o.a.:
1. De lijkbezorging (begrafenis of crematie) geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene;
2. Onder lijkbezorging wordt voor de toepassing van deze paragraaf begrepen het geven van bestemming aan de as van een gecremeerd lijk.

Het zou voor de hand liggen dat de meerderjarige dochters van uw zwager als meest naaste bloedverwanten diens crematie zouden regelen. Waarom heeft uw man dat gedaan? In uw vraag en in het vonnis wordt niet gesteld dat uw zwager uw man bij testament of codicil heeft gevraagd die te doen. Waarom heeft hij de uitvaart geregeld? En waarom is het een crematie geworden? Dat zullen de eerste vragen zijn die een rechter (zichzelf) stelt als hij of zij met deze kwestie te maken krijgt.
En waarom was er dan - blijkbaar - geen overleg met de dochters. Er zal zeker een reden voor zijn, maar die blijkt niet duidelijk uit uw vraag of het vonnis.

De rechter in kort geding is niet inhoudelijk op de zaak ingegaan. Een kort geding heeft in principe alleen tot doel een regeling te treffen die voorkomt dat onomkeerbare dingen gebeuren. Als het beslag op de urn wordt voortgezet, gebeurt dat niet.

In een eventuele bodemzaak komt weer het punt centraal te staan: wat wilde uw zwager. De partij die kan aantonen of die het meest aannemelijk kan maken wat de wens van de broer van uw man was, staat het sterkst.

Er kunnen nog heel veel redenen zijn waarom een uitkomst anders is dan partijen verwachten. Dat kan ik niet beoordelen zonder het hele procesdossier te zien. En dan is het soms nog zo dat de uitkomst onbegrijpelijk is.

U hikt aan tegen de kosten. Dat kan ik goed begrijpen, want een rechtszaak kan makkelijk 5.000 of 10.000 euro kosten, of meer. Als uw man geheel in het gelijk wordt gesteld, krijgt hij slechts een klein gedeelte van dit bedrag vergoed. U moet denken aan een bedrag rond de 1.500,- euro. Men krijgt in het Nederlandse rechtssysteem een vergoeding volgens een bepaald puntensysteem. Niet de feitelijke kosten.

Uw man en de dochters van uw zwager zijn het er over eens dat de dochters as van hun vader zouden moeten krijgen. Uw man wil hen de helft geven (en de andere helft aan zijn moeder); de dochters willen alle as hebben.
Uw man is dus eigenlijk alleen verwikkeld in deze kwestie omdat hij zijn moeder ook een deel van de as wil geven. Dat is nogal een kostbare zaak, want ook als uw man de zaak zou winnen, loopt hij tegen hoge kosten aan.

Het zou voor de hand liggen, dat als moeder graag as zou hebben, zij de onkosten van uw man geheel of deels vergoedt.

Als uw man zou kunnen aantonen om overeenkomstig de wens van zijn broer te handelen, zou hij mijns inziens de kosten kunnen verhalen op de nalatenschap van zijn broer. Maar ik vrees dat niet zo duidelijk is dat hij conform de wens van zijn broer handelt. Omdat de dochters de erfgenamen zijn, zullen zij waarschijnlijk niet welwillend zijn de kosten van uw man te vergoeden.

Of uw man de vervolgzaak nu wint of verliest, ik vrees dat hij met een kostenpost van 10.000 tot 15.000 euro blijft zitten, mede gelet op het kort geding dat ook al het nodige gekost zal hebben.

Financieel gezien is het mijns inziens verstandig om te stoppen met procedures, want de kosten lopen op en worden niet of bijna niet vergoed. Ik schat in dat maximaal 1.500,- euro vergoed kan worden in het meest gunstige geval. Het zou mij niet verbazen als de totale kosten van 2 procedures rond de 15.000 euro bedragen. Dat is nu nog te voorkomen.

Zie de vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Keuzes en zeggenschap over as'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals voor de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >