Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten urn; rechtszaak?


7 maart 2008

Vraag nummer: 5257  (oude nummer: 10407)

Na het overlijden van mijn schoonmoeder is zij gecremeert. Nu is het zo dat de twee dochters wilen de asverstooien maar hun broer wil een urn laten plaatsen, moeten al de erfgenamen dan meebetalen aan de urn met een gedeelte van de as die de zoon wil hebben? Hun broer dreigt met een rechtzaak, klopt het dan dat de advokaatkosten op de erfenis verhaald kunnen worden ,of zijn deze voor de gene die de advokaat in de armen neemt?


Gaarne zo spoedig antwoord.

met een vriendelijke groet,

Bert Pegel

Antwoord:

Geachte heer,

Begrijp ik het goed dat de as onder de 3 kinderen wordt verdeeld en dat de zoon 'zijn' deel van de as in een urn wil laten plaatsen? Als de as verdeeld wordt, is ieder geheel verantwoordelijk voor wat er na de deling met de as gebeurt en draagt ieder daar de eigen kosten van. Dus de dochters de kosten van 'hun' verstrooiing en de zoon de kosten van 'zijn' bijzetting of urn.

Als de as niet verdeeld wordt, behoren de kosten van de bestemmig van de as tot de kosten van de lijkbezorging van de erflater, die uit de nalatenschap betaald worden. Ofwel, als alle as verstrooid wordt, of alle as in een urn bewaard wordt, zijn de kosten geheel ten laste van de erfenis.

De kosten van een rechtszaak kunnen ten laste van de erfenis komen, als de gezamenlijke erfgenamen tot de rechtszaak besluiten in het belang van de overledene. Dat is hier niet aan de orde.
In principe is het zo dat wie een advocaat in de arm neemt, zelf de kosten moet betalen. Het kan zijn dat de rechter in zijn vonnis besluit om een verliezende partij tot een vergoeding van kosten te veroordelen. Daar is een bepaald puntenstelsel voor. Maar deze vergoeding is vaak maar heel beperkt. Ik ken voorbeelden van rechtszaken die aan advocatenkosten 8.000,- of 10.000,- of meer euro gekost hebben, waarbij het volstrekt onzinnig en onterecht was dat de zaak werd aangespannen en de rechter dat op een nette manier ook vast stelde en de eiser in de kosten veroordeelde. Maar die kostenveroordeling was een bedrag in de orde van grootte van 1.500,-. Waardoor het gedaagde 'slachtoffer' toch met een schadepost van zo'n slordige 10.000,- euro bleef zitten. Iemand voor wie geld geen enkele rol speelt, kan anderen dus door maar lukraak te procederen toch een forse schade toebrengen. Ons rechtsstelsel is op dat punt niet rechtvaardig.
In deze zaak gaat het echter om een verschil van mening tussen familieleden. Vaak is het dan zo dat de rechter beslist dat ieder zijn eigen kosten heeft en geen kostenvergoeding oplegt. Dat is in familiekwesties heel gebruikelijk.

Ik denk echter dat het dreigement van de zoon om een rechtszaak te beginnen een loos dreigement is. Een beetje rechtszaak gaat hem toch snel zo'n 3.000,- euro kosten, als het niet meer is. (En de twee zussen ook, maar die kunnen de kosten samen delen). De kosten van een urn en de kosten van bijzetting van een urn bedragen bij lange na geen 3.000,-. Het zou dus niet erg slim zijn van de zoon om hogere kosten te maken dan wat er te verdienen valt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >