Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoe krijgen wij als erfgenamen de as van het crematorium als de uitvaartonderneming niet mee wil werken?


2 juni 2017

Vraag nummer: 50919

Geachte heer van der Putten,

Onze moeder is onlangs overleden en wij (3 kinderen) hebben een uitvaartonderneemster in de arm genomen om de uitvaart en crematie te organiseren. Onze vader is jaren geleden al overleden dus wij zijn de enige erfgenamen. Op dit moment is de as nog bij het crematorium. De uitvaartonderneemster heeft ons een rekening gestuurd waar wij het op onderdelen niet mee eens waren. Wij hebben aangegeven een deel van die rekening niet te willen betalen. Tevens hebben wij aan haar gevraagd een machtiging te ondertekenen zodat wij de as bij het crematorium op kunnen halen. De uitvaartonderneemster heeft aangegeven dat zij deze machtiging alleen wil ondertekenen als wij de gehele rekening betalen. Het crematorium wil ons de as niet meegeven zonder machtiging van de uitvaartonderneemster omdat zij hun opdrachtgever is. Dit is een bizarre situatie omdat wij als erfgenamen nu niet over de as van onze moeder kunnen beschikken. Onze vraag is: wie is nu eigenlijk de juridische eigenaar van de as en welke juridische positie hebben wij om af te dwingen dat wij de as kunnen verkrijgen? Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Zolang de asbus bij het crematorium is, is niemand juridisch eigenaar van de as. Wel is er iemand die zeggenschap over de as en de bestemming van de as heeft en dat is de opdrachtgever van de crematie. Als de uitvaartondernemer (m/v) de opdrachtgever van de crematie was, heeft die dus zeggenschap.

Die zeggenschap gaat niet zo ver dat de uitvaartondernemer de eindbestemming van de as bepaalt. Maar wel de tussenstap van het vrijgeven van de as en het tempo daarvan.
U hebt de uitvaartondernemer opdracht gegeven voor de uitvaart en u hebt recht op nakoming van die overeenkomst. Maar de uitvaartondernemer heeft ook recht op nakoming van uw verplichtingen: de betaling van de rekening.

Als u de rekening niet helemaal wilt betalen, moet u eerst aangeven bij de uitvaartondernemer wat u niet wilt betalen en waarom niet. Als de ondernemer uw klacht niet honoreert, kunt u een klacht aanhangig maken bij de Ombudsman uitvaartwezen, indien deze ondernemer is aangesloten bij een brancheorganisatie. Zie voor de procedure www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl.

Als deze uitvaartondernemer niet is aangesloten bij een brancheorganisatie die is aangesloten bij het Klachteninstituut Uitvaartwezen, het instituut dat de Ombudsman regelt, kunt u de hulp van een advocaat inroepen. Die kan dan een concrete beoordeling maken van de kansen van uw klachten bij de rechter en in relatie daarmee de eis om de asbus aan u af te staan.

U schrijft niets over de onderdelen van de rekening waar u het niet mee eens bent. In het algemeen is het zo dat een uitvaartondernemer een begroting moet opstellen, die u moet goedkeuren alvorens de ondernemer aan het werk gaat. Van de goedgekeurde begroting kan alleen worden afgeweken als u uw opdracht tussentijds hebt gewijzigd of aangevuld of wanneer zich onvoorziene zaken aandienden. Bijvoorbeeld dat u een gele rouwkist bestelde, maar dat de gele rouwkisten niet meer leverbaar bleken. Waar de rekening afwijkt van de begroting moet dat verklaarbaar zijn. Stap 1 bij klachten is altijd de vraag stellen hoe de afwijking verklaard wordt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >