Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Bestemming asbus, wie is eigenaar?

30 juli 2018

Vraag nummer: 55740

Geachte heer van der Putten,

Begin dit jaar heeft de gemeente Maastricht opdracht gegeven voor de crematie van een persoon. Betrokkene had een uitvaartverzekering, maar de nabestaanden wilden niks regelen. Vandaar dat ogv. art. 21 Wlb opdracht is gegeven. Daarnaast blijkt er een openbaar testament te zijn. De notaris heeft ons op verzoek destijds bevestigd dat hierin niks was opgenomen mbt. lijkbezorging.
Een derde heeft zich nu gemeld met de vraag of het mogelijk is de urn in een urnenwand te plaatsen op een begraafplaats buiten de gemeente Maastricht. Argumenten die deze persoon aandraagt: de nabestaanden kunnen achteraf spijt krijgen als er geen plek meer is/de as is verstrooid en haar vader was goed bevriend met de overledene. Vaders graf bevindt zich in de nabijheid van de urnenwand. Vraag is nu wie is eigenaar van de asbus en kan jur. bepalen. En wie kan/mag vervolgens bepalen of en in hoeverre het restant/geld van de polis kan worden besteed aan dit (nobele) gebaar. Ik zie uw reactie met interesse tegemoet. Dank alvast!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De opdrachtgever van de crematie is de persoon die de bestemming van de as aangeeft, maar daarbij rekening moet houden met de wens van de overledene en de (o.a. financiƫle) mogelijkheden. Er is geen eigenaar*.

Uw gemeente heeft de opdracht gegeven voor de crematie. Er is geen nadere wens van de overledene met betrekking tot zijn as bekend. Dan is de gemeente vrij om zelf over de as te beschikken.

In het algemeen is het wenselijk om as zo lang mogelijk te bewaren als er mensen zijn die daar prijs op stellen. Dat blijkt uit de jurisprudentie die er is over de keuze om as te verstrooien of as te bewaren.

In dit geval is er een mevrouw wiens vader goed bevriend was met de overledene. Zij stelt voor om de as ergens in een urnenwand te bewaren. Ik begrijp van u dat er ook nog geld in de uitvaartpolis is om dit te bekostigen. Dat bij elkaar opgeteld zie ik geen reden om niet aan dit voorstel tegemoet te komen.

*Terzijde: u mag in dit stadium nog niet spreken van het zijn van 'eigenaar' van de asbus, van iemand. Er is nog geen eigenaar van de asbus en de as.
Er zijn diverse tussenstadia na de crematie en een eindbestemming van as. Het crematorium is na de crematie de houder van de asbus, waar iemand anders zeggenschap over heeft. Dat is nu het geval. Althans, ik neem aan dat de asbus nog bij het crematorium is. Als de asbus wordt geplaatst in een urnennis of in een graf, wordt de rechthebbende van die ruimte eigenaar van de asbus. Als de asbus bij iemand thuis wordt bewaard, wordt de bewoner de eigenaar van de asbus. Maar daar zijn ook uitzonderingen op mogelijk, als andere afspraken worden gemaakt met andere personen die zeggenschap hebben, hadden of claimen. Maar het gaat veel te ver om hier nu nader op in te gaan.

Zie de vele vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Keuzes en zeggenschap over as'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder