Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Beslag door gerechtsdeurwaarder op stoffelijke resten na crematie

2 december 2003

Vraag nummer: 2710 (oude nummer: 3513)

Wij kregen van een begraafplaats de stoffelijke resten aangeboden om te cremeren. De opdrachtgever voor het crematorium is de beheerder van de begraafplaats. Schriftelijk verzoek tot cremeren en het verzoek de asbus aan niemand anders af te geven aanwezig. Verlof tot begraven 11 augustus 1992 aanwezig. Verklaring van geen bezwaar tegen verbranding officier van justitie aanwezig. Telefonisch verzoek van advocaat (andere partij) laat weten de asbus niet af te geven aan bovengenoemde opdrachtgever omdat er nog een erfgename in het spel is (enige erfgename). Inmiddels kreeg ik ook een gerechtsdeurwaarder die beslag legt op de asbus. Wat moeten wij als crematorium doen om hier correct mee om te gaan. Van welke officiƫle documenten zijn we gedurende deze periode afhankelijk.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Zolang er beslag is gelegd op de asbus door de deurwaarder doet u helemaal niets, tot het beslag is opgeheven. U bewaart gewoon de asbus.
Als het beslag wordt opgeheven als gevolg van een rechterlijk vonnis, zal uit dat vonnis blijken waar de asbus naar toe moet.
Als het beslag wordt opgeheven zonder vonnis, hebt u verder alleen te maken met de opdrachtgever.

Er zijn in deze rubriek reeds enkele vergelijkbare vragen/gevallen behandeld van mensen die aanspraak menen te kunnen maken op de as, al dan niet met behulp van een advocaat, alleen is er dan niet altijd beslag gelegd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder