Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

As van moeder (in handen van vriendin van vader)

30 januari 2017

Vraag nummer: 49380

Hallo,
Ik denk dat ik het antwoordt op mijn vraag reeds in andere antwoorden heb gevonden maar wil het toch graag zeker weten.
Sinds het overlijden van mijn moeder 8 jaar geleden staat haar urn in het columbarium van het crematorium. Mijn vader was destijds de opdrachtgever van de crematie.
Korte tijd na het overlijden van mijn moeder vond mijn vader een vriendin. vorigjaar is ook mijn vader komen te overlijden en heeft zijn vriendin de crematie geregeld. hiermee heeft zij dus de zeggenschap over de as van mijn vader. (ik heb daar vrede mee)maar nu komt het. volgens haar was het mijn vaders wens om samen met mijn moeder te worden verstrooid. ik heb aangegeven dat ik het daar niet mee eens ben. op het crematorium werd mij verteld dat omdat de vriendin de crematie van mijn vader heeft geregeld zij daarmee niet alleen de zeggenschap over de as van vader maar ook over dat van mijn moeder heeft gekregen.
Mijn vraag: de as van mijn moeder maakt toch deel uit van de nalatenschap van mijn vader ? en omdat vader geen testament had zijn mijn zus en ik toch de legtime erfgenamen van de as van moeder?

Met vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte heer,

De asbus van de as van uw moeder behoort tot de nalatenschap van uw vader. Daarmee zijn uw zus en u de gerechtigden, tenzij uw vader ook zijn vriendin bij testament tot erfgenaam heeft benoemd. Dan zijn er 3 erfgenamen.

Echter, dat u erfgenaam bent en gerechtigde bent, maakt u nog niet tot eigenaar of bezitter. Als de asbus van moeder in een nis bij het crematorium staat, is het waarschijnlijk zo dat de persoon die als eerste de gebruiksrechten of grafrechten van die nis vraagt, ze ook zal krijgen. Dat kan de vriendin zijn. De grafrechten gaan niet meteen automatisch op een erfgenaam over.

U moet dus als de wiedeweerga de rechten op de nis in het columbarium vragen. Ik zou dat schriftelijk doen, als ik was, per aangetekende brief. Liever vandaag dan morgen.

Het zijn van opdrachtgever van de crematie van uw vader geeft zijn vriendin inderdaad geen enkel recht op de asbus of de urnennis. Tenzij ze die rechten heeft opgevraagd of aangeboden heeft gekregen door het crematorium.

Als het crematorium inmiddels de rechten van de nis aan de vriendin heeft gegeven, kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe, op welke manier, hangt er van af of het een gemeentelijk crematorium is dan of een crematorium van een private partij. Bij een gemeentelijk crematorium kan binnen 6 weken na het besluit de nis op naam van de vriendin te zetten, of haar de asbus te geven, bezwaar worden aangetekend. Dat moet u meteen doen, want na 6 weken is een besluit in principe onherroepelijk. Dus zorg dat u echt binnen die termijn actie onderneemt. Bij private crematoria zijn er andere mogelijkheden, maar die zijn minder aan een termijn gebonden. U moet wel voorkomen dat het crematorium de asbus aan de vriendin geeft.

Dat men bij het crematorium vertelt dat wie de crematie van uw vader regelt, automatisch de zeggenschap over de as van uw moeder krijgt, is volstrekt onjuist. Dat men onjuistheden vertelt is onhandig, maar nu moet u voorkomen dat men onjuist gaat handelen en de asbus aan de vriendin geeft.

De wens van uw vader om zijn as samen met die van uw moeder te late verstrooien geeft geen recht of titel om de as van moeder te verkrijgen en ook niet om die te verstrooien. De as van moeder dient alleen verstrooid te worden als het ook de wens van moeder zelf was.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder