Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As overleden broer mee in de kist?


6 februari 2012

Vraag nummer: 27416

Hallo,

Ik heb de asurn van mijn broer in huis sinds zijn overlijden en nu heb ik een vraag.
Ik heb al gezien op de site dat er geen 2 mensen tegelijk in een kist begraven of gecremeerd mogen worden, maar is het wel mogelijk dat bij mijn overlijden, het as van mijn broer mee gaat in de kist en dan samen gecremeerd of begraven worden.

Zo niet, ik begrijp dat as verstrooien mag zonder toestemming, mits op grond of water met eigenaar, zou ik dan het as alsnog mogen verstrooien?

Antwoord:

Geachte heer,

Men mag geen asbus in een kist mee begraven. Zie o.a. de vraag over het begraven van een urn in een kist.

Het is niet toegestaan om een urn/ asbus in een kist mee te begraven. Dat is verboden op grond van regels in de Wet op de lijkbezorging, het Besluit op de lijkbezorging en in de beheersverordening van de betreffende begraafplaats.
Menselijke stoffelijke resten dienen individueel, goed van elkaar gescheiden, begraven te worden. Zie de vraag over 2 lichamen in 1 kist:


Ook bij het cremeren is het niet toegestaan een asbus in de kist mee te nemen. Iedereen moet apart worden gecremeerd; dat is een waarborg in het Besluit op de lijkbezorging. Zie vraag Asbus in graf/kist; waar staat dat in de wet?.

Het is wel toegestaan om bij een begraving as los - dus zonder urn of asbus - in een kist te verstrooien, mits de betreffende begraafplaats het verstrooien van as in een graf toestaat.
Na een crematie kan de as wel worden samengevoegd; juridisch gezien is dan ook sprake van een vorm van verstrooiing, omdat de oorspronkelijke as niet meer te identificeren is. Maar dat is voor u waarschijnlijk geen probleem.

De as kan natuurlijk later samen worden verstrooid. Dat kan op een begraafplaats of bij een crematorium. Of op particulier terrein mits met toestemming van de eigenaar.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen zie:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >