Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asbus wel of niet in graf/kist; waar staat dat in de wet?


5 februari 2011

Vraag nummer: 7867  (oude nummer: 16416)

Ik las uw artikel in juridische Vraagbaak van blad De Begraafplaats nr. 1 feb. 2011. Als antwoord op de vraag of de as van een overledene mag worden mee begraven, geeft u aan dat er geen asbus in een graf mag worden geplaatst. Op welk wetsartikel is dit gebaseerd?

Antwoord:

Geachte heer,

U schrijft dat ik gesteld zou hebben dat geen asbus in een graf mag worden geplaatst, maar dan leest u slordig. De vraag in de Vraagbaak was of een asbus in een KIST mocht worden meebegraven. Die kist komt dan wel weer in een graf, maar dat is een volgende stap.

Er is geen wetsartikel dat zegt dat men geen asbus in een kist mag plaatsen. Net zo min als dat er een wetsartikel is dat zegt dat men wel asbussen in een graf mag plaatsen. Er is trouwens ook geen artikel in de wet dat zegt dat men een kist in een graf mag plaatsen.
Heel veel dingen staan niet in detail in de Wet of in het Besluit op de lijkbezorging (Blb) genoemd, maar moet men afleiden uit andere meer algemeen geformuleerde bepalingen. Of uit andere wetten en zelfs uit ongeschreven recht.

Dat men een kist in een graf of in een wandgraf mag plaatsen, is eigenlijk ongeschreven recht. Iets wat praktijk is en wat iedereen als logisch ervaart. Dat men als rechthebbende zeggenschap heeft over een eigen/particulier graf, staat ook niet in de wet. Het volgt uit de rechtsgeleerde literatuur over zogenaamde zakelijke rechten, waar het kort in beschreven is. En wat soms indirect bevestigd is in rechterlijke uitspraken.
Voor heel veel kwesties of vragen is dus geen wetsartikel aanwijsbaar. Gelukkig maar, anders waren de wetten 10 keer zo dik en helemaal onleesbaar en - nog erger - zouden er geen juristen nodig zijn.

Dat men geen asbus in een kist mag plaatsen leid ik o.a. af uit het bepaalde in artikel 5 van het Besluit op de lijkbezorging (Blb), dat zegt in lid 1: De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter (http://www.uitvaart.nl/page_302.html).
Met het begrip 'graven' in artikel 1, lid 1, van het Blb wordt de ruimte van een kist bedoeld. De strekking van de bepaling is o.a. dat er enige afstand tussen de overledenen moet zijn. O.a. voor een gunstige vertering; er kan dan (een beetje) zuurstof omheen komen. Maar ook, om een individuele opgraving van een overledene mogelijk te maken, zonder dat de botten van meerdere overledenen later op en door elkaar liggen.

Als men een asbus in een kist plaatst, kan men die asbus niet meer opgraven - terwijl een nabestaande met toestemming van de rechthebbende dat op grond van artikel 63 Wlb wel altijd kan eisen - zonder de kist en het stoffelijk overschot te beroeren. Dan kom je in conflict met de grafrust van de overledene. Dat kan niet de bedoeling zijn van de wetgever. De asbus moet opgraafbaar zijn zonder de grafrust van een andere overledene te verstoren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden
Zoals: 2 lichamen in 1 kist?


Als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen zie:


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE