Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zelf plaatsen van een urn/asbus op een graf


5 oktober 2004

Vraag nummer: 3353  (oude nummer: 4748)

Enige tijd geleden werden we gebeld door een mevrouw die de urn van haar moeder bij wou zetten op het graf van haar vader. Zij vroeg allerlei informatie en doordat ik een nieuwe collega had, heeft die voor de zekerheid hierover een notitie gemaakt o.a. dat ze verteld had dat een urn OP het graf vandalisme gevoelig is. Achteraf bleek dat men toch de urn los had geplaatst, dus zelf en zonder toestemming van de gemeente. Wij hebben daarna nog een brief gestuurd zodat vastlag dat wij niet aangesproken willen worden bij evt. vernieling of diefstal.
De gegevens van de overledene hebben wij achterhaald en geregistreerd en wij hebben een nota gezonden die men echter weigert te betalen. Men heeft de urn nu weer verwijderd en wij houden in de gaten of hij weer terug gezet wordt. Echter, de grote vraag: mag men dit zomaar zelf plaatsen, zonder dat dit geregistreerd wordt, ook als is men al rechthebbende van een graf? De rechthebbende voert aan dat er geen verschil is tussen een urn en allerlei vazen, kandelaars e.d. die op een graf staan.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Of een urn wel of niet OP een graf geplaatst mag worden, moet te vinden zijn in de beheersverordening van uw gemeente. Waarschijnlijk staat het er bij u niet in, anders vroeg u het niet. Maar als er niets staat, mag het, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis van de Wlb op basis van uitingen van de minister van Binnenlandse Zaken in de Kamer.
Of een urn aard- of nagelvast verbonden moet zijn, als het op een graf staat, is iets dat in een verordening geregeld kan worden. Het advies is om dit inderdaad voor te schrijven, ook in columbaria als de nis niet met een plaat wordt gedicht. Het is mede gelet op deze wenselijke voorwaarde verstandig om iets over het plaatsen van een asbus/urn op een graf in de verordening op te nemen. Als het toegestaan wordt, dan s.v.p. aard- en nagelvast. Als het verboden wordt - wat u ook mag regelen - dan is er geen vandalisme-probleem.

Het zelf plaatsen van een urn, zonder vergunning en zonder enig bericht aan de houder van de begraafplaats, strijdt met de wet. De houder van een begraafplaats is namelijk op grond van artikel 65 Wlb verplicht om in zijn register op te nemen dat een asbus is geplaatst en van wie, met nog wat details die staan in artikel 10, tweede lid, van het Besluit op de lijkbezorging. Het illegaal plaatsen is een strafbare daad; zie artikel 81, aanhef en sub 6, Wlb.

Kortom, men mag zeker niet zomaar plaatsen, ook niet als rechthebbende. Het is zelfs strafbaar. Als men in herhaling valt zou ik in uw geval een brief schrijven waarin dat medegedeeld wordt en een termijn van enkele weken wordt gegeven om de urn weer weg te halen of de boel te legaliseren. Gebeurt dat niet, dan zou ik de politie proces-verbaal laten maken. Anders krijgt u precedenten op de begraafplaatsen waar uw gemeente nooit meer van af komt.

Uiteraard is er een groot verschil tussen een urn en allerlei vazen etc.: in een urn zit crematie-as. En de wet beschermt die as in die zin dat o.a. geadministreerd moet worden wiens as het is.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE