Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is rechthebbende van de urn die al 10 jaar in de urnenmuur staat?


24 september 2020

Vraag nummer: 61603

Beste meneer Van der Putten,

Een van de ouders van twee minderjarige kinderen is jaren geleden al overleden. De kinderen waren enig erfgenaam en iemand (niet de langstlevende ouder) is als executeur en tevens bewindvoerder benoemd van de nalatenschap. In het testament is aangegeven dat de executeur de crematie zal verzorgen. Inmiddels is de executele geƫindigd en ook het bewind, want de kinderen zijn meerderjarig. Wie is nu de rechthebbende van de urn? Is dat de executeur, die de crematie heeft geregeld en namens de erfgenamen de urn heeft bijgezet? Of zijn dat de kinderen, die nu meerderjarig zijn, automatisch? De rechthebbende moet namelijk toestemming geven voor verwijdering van de urn (artikel 63 lid 2 Wet lijkbezorging). Lid 1 van dat artikel en artikel 59 lid 2 onder c spreekt van de nabestaande door wie of namens wie de opdracht tot crematie is gedaan, de urn ter beschikking wordt gesteld. Zijn de erfgenamen dan nu rechthebbende en de hiervoor bedoelde nabestaande, nu de executeur alleen maar namens de erfgenamen die opdracht tot crematie en bijzetting van de urn heeft gegeven? Of is bijvoorbeeld de naam die in het register staat doorslaggevend (artikel 50 en 65)? Ik hoor graag van u, want ik kom er niet uit!

Antwoord:

Geachte heer,

Juridisch is het vrij eenvoudig. Voor de nis in de muur is een overeenkomst afgesloten. De persoon op wiens naam die overeenkomst staat is de rechthebbende, die daardoor ook zeggenschap heeft over de urn in de nis.

Die kan:
- de huur van de nis niet verlengen, als de huur nu afloopt;
- de huur wel verlengen, als de huur nu afloopt;
- de huur overdragen aan een van de kinderen.

Het bepaalde in artikel 63 lid 1 gaat eigenlijk niet over een asbus die 10 jaar in een urnenmuur heeft gestaan. Maar het gaat primair om as die na de crematie tijdelijk voor een of een paar maanden in een zogenaamde algemene nis is geplaatst, in afwachting van een definitieve bestemming. Daarom bevat het eerste lid ook nog niet de term 'rechthebbende'.

Als de asbus nu in een 'gewone' nis staat, kan de persoon op wiens naam de nis staat, de begraafplaats of het crematorium vragen om de nis op naam van een van de kinderen te zetten of om de asbus af te geven aan een van de kinderen.
Omdat de persoon die de crematie en andere zaken zoals de huur van de nis regelde, dat eigenlijk in opdracht van de minderjarige erfgenamen deed, mag je verwachten dat die persoon aan de overdracht mee zal werken.

Je kunt niet zeggen 'die persoon was slechts executeur, de as komt nu de erfgenamen toe'. De persoon moet opdracht geven. Als die persoon weigert om daar aan mee te werken, is er een andere situatie en krijg je de vraag 'waarom' en 'wat kun je daar aan doen'. Maar dat schrijft u nog niet.

Artikel 59 lid 2 gaat over de situatie kort na de crematie. Niet na 10 jaar plaatsing in een nis.

Artikel 63 lid 2 gaat wel over de situatie die u beschrijft.

Misschien is het zo dat de huur nu na 10 jaar afloopt. Als de rechthebbende de huur niet wil voortzetten, kan een van de kinderen dat doen. Of kunnen de kinderen als direct belanghebbenden de afgifte van de urn vragen. Anders zou de as door de houder van de begraafplaats of het crematorium geruimd (= verstrooid) worden.

De kinderen kunnen de as niet zonder meer opeisen, als sprake is van een nog doorlopend huurcontract.

U hebt een onjuist beeld van de namen die in het register van artikel 50 en artikel 65 staan. Dat is niet de naam van een rechthebbende, maar de naam van de overledene. De naam van de overledene is openbaar; de naam van de rechthebbende niet (zonder meer).

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Bijzetten en verwijderen asbus'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE