Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is bevoegd om een urn in een graf op te graven? 2


4 juli 2017

Vraag nummer: 51212

Ik weet dat een urn alleen uit een graf (of urnengraf) kan worden opgegraven in opdracht van of met toestemming van de rechthebbende van dat graf. Maar wie mag de urn daadwerkelijk opgraven uit een graf. Mag iedereen die een schep in zijn hand heeft dit doen, of moet het een gecertificeerd persoon zijn?

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord staat in de 'Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen' van uw gemeente. In artikel 3 van deze verordening staat o.a. "Onder toezicht van het college worden één of meer daartoe aangewezen personen belast met (...) het doen delven of openen en sluiten van graven." Deze persoon is de beheerder van de begraafplaats. Die is dus bevoegd.

Een willekeurige nabestaanden of bezoeker die zelf een schop hanteert en een asbus opgraaft, pleegt een strafbaar feit. Het is namelijk in het Wetboek van Strafrecht verboden om graven te openen. Ook een urnengraf. Ik zou, als ik houder van de begraafplaats was, en wist dat iemand 'zomaar' een asbus uit een graf zou halen onmiddellijk aangifte doen bij de politie.
Het verwijderen van een asbus zonder toestemming van de rechthebbende van het graf is op zichzelf ook strafbaar.

Het gaat niet om een gecertificeerd persoon, maar om de persoon die daar door de functietaak in combinatie met de beheersverordening bevoegd toe is. Of de persoon die hem vervangt. Een bevoegde persoon is niet strafbaar, als hij in een graf graaft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd (en rechtszaken over bewaren of verstrooien van as)


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE