Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urngraf voor ouders (moeten 2 of 3 zussen de kosten betalen?)


21 september 2019

Vraag nummer: 58634

geachte heer /mevr.
onze beide ouders zijn gecremeerd de laatste wens van mijn vader was ,samen een urngraf op het kerkhof in hun dorp .
er is momenteel nog genoeg geld op de rekening om dit te bekostigen ..
wij zijn met 3 zussen waarvan een zus een duidelijke mening heeft en uitspreekt :we verdelen het geld en als julie twee zussen een urngraf willen betalen jullie maar met z'n tweeen .
mijn andere zus zegt dit is prima ...maar ik ben van mening dat we van het georven geld het urngraf betalen conform wens vd ouders en daarna het geld verdelen ...
Ik ben de gemachtigde van de rekening .
wat kunt U mij voor een advies geven ?
alvast bedankt met vr groet Lucienne

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In artikel 18 van de Wet op de lijkbezorging staat dat de uitvaart moet worden uitgevoerd conform de wens van de overledene. Tot de uitvaart behoort ook de bestemming van de as na de crematie. Als de overledene de wens te kennen gaf dat hij een urnengraf wenste, samen met zijn man of vrouw, behoort die wens te worden uitgevoerd.

In het geval van uw ouders is de wens van uw vader helder. Een urnengraf op het kerkhof van het eigen dorp is ook bepaald geen extreme wens. Mij lijkt dat de wens vervuld kan worden en moet worden, zeker als er voldoende geld voor is.

Er zit een gedachtenfout in de redenering van de zus die zegt: "We verdelen het geld en als jullie twee zussen een urnengraf willen betalen jullie maar met z'n tweeën".
Juridisch kan en mag er nog niets verdeeld worden. De omvang van de nalatenschap moet eerst vastgesteld worden. Uw vader had misschien nog recht op een belastingteruggave of had geld geleend aan een vriend die het geld nu terug moet betalen. Er moeten nog kosten worden betaald uit de nalatenschap, zoals misschien belasting of een maand huur, maar zeker ook de kosten van de crematie en de kosten van het urnengraf en van een monument op het urnengraf. Uitvaartkosten zoals de kosten van de crematie, een (urnen)graf en een gedenkteken behoren tot de preferente kosten van een nalatenschap. Pas als die kosten allemaal betaald zijn, is er misschien geld over dat tussen de erfgenamen verdeeld kan worden. Niet eerder.

Als uw vader een neutrale executeur zou hebben gehad, zoals bijvoorbeeld een notaris, zou deze zeker niets verdelen voordat alle uitvaartkosten betaald waren. Dan was er ook geen ruimte voor discussie over een urnengraf; dat zou er dan gewoon komen.

Juridisch en wettelijk zit het zo in elkaar als ik hierboven beschreven heb. Het is de nalatenschap van uw ouders en de nalatenschap behoort besteed te worden overeenkomstig kun wensen. Niet overeenkomstig de wensen van (sommige van) hun kinderen.
Uw mening komt overeen met de wettelijke regeling.

Maar er is een andere kant aan de zaak. Wat zouden uw ouders er van vinden als hun kinderen mogelijk ruzie zouden krijgen over hun urnengraf. Zouden ze dan nog een urnengraf wensen?
Zouden ze het erg verdrietig vinden dat een kind niet aan hun urnengraf wil meebetalen?
Of zouden ze het dan een goede oplossing vinden als 2 van de 3 kinderen het graf betaalden, als de 3e niet wil meebetalen?

Ik ken uw ouders niet, u wel. U moet een afweging maken hoe u dit regelt. Als u de gemachtigde van de rekening van uw ouders bent, bent u in feite de executeur.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der PuttenTIP (voor gemeenten)

Wegens grote belangstelling:
2e Themamiddag Financiën van de begraafplaats op donderdag 23 januari 2020.

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Inmiddels zit de zaal voor 31 oktober 2019 vol.
Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE