Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn verwijderd zonder mijn toestemming


28 juni 2018

Vraag nummer: 55494

wij hebben een vermoeden dat de urn van me vader uit het graf gehaald is , terwijl ik de rechthebbende van de urn ben maar een andere zus de graf rechten heeft mag dat zomaar?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dan heb ik helaas een vervelende mededeling voor u. Als de asbus met de as van uw vader in een graf is geplaatst waar een andere zus rechthebbende van is, dan krijgt die zus automatisch de zeggenschap over de asbus.
Misschien was u in de veronderstelling rechten op de asbus te hebben omdat u misschien de crematie geregeld hebt. Maar dat verandert dus na de bijzetting in een graf.

Als een asbus in een particulier graf geplaatst moet worden, kan dat alleen met toestemming van de rechthebbende op dat graf. Ook het verwijderen van de asbus kan alleen met toestemming van de rechthebbende van het graf. Voor het verwijderen is geen toestemming van andere personen nodig.

Artikel 62 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) regelt in lid 3:
"3. De bijzetting van een asbus in of op een particulier graf, kan slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende op het graf."

Artikel 63 Wlb regelt het verwijderen van een asbus:
"1. Een asbus die is bijgezet kan op verzoek van de nabestaande door of namens wie de opdracht tot bijzetting is gegeven, door de houder van de plaats van bijzetting aan de nabestaande ter beschikking worden gesteld.
2. Verwijdering van de asbus kan slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet."

Als u degene was die oorspronkelijk bij de begraafplaats had gevraagd om de asbus in het graf te plaatsen, had u toestemming van uw zus nodig. U mocht bij de begraafplaats ook vragen om de asbus weer uit het graf te halen, maar ook alleen met toestemming van uw zus.
Artikel 63 Wlb wordt altijd zo opgevat dat ook de rechthebbende op het graf zelf de asbus mag laten verwijderen.

U kunt natuurlijk bij de begraafplaats informeren wat met de asbus is gebeurd, wanneer en hoe. Want nu hebt u alleen een vermoeden.

De begraafplaatshouder is wettelijk verplicht een register te houden wiens asbus bij hem bewaard wordt en waar. Als de asbus uit het graf wordt genomen, is hij verplicht om te registreren wat de nieuwe bestemming van de asbus is (bijvoorbeeld as verstrooien of thuis bewaren of elders bijzetten) en om de naam en het adres te noteren van de persoon aan wie de asbus ter beschikking is gesteld. Het register is openbaar. Dat is ook wettelijk geregeld. Dat betekent dat men verplicht is om aan iedereen die het wil weten te vertellen wat in het register staat. En dus om te vertellen aan wie men de asbus heeft gegeven en waarvoor.
Dit staat in artikel 65 Wlb, in combinatie met artikel 10 lid 2 van het Besluit op de lijkbezorging.

Zie de vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Bijzetten en verwijderen asbus'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE