Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn plaatsen in muur museum


5 december 2019

Vraag nummer: 59428

Bij ons in de gemeente is er een museum (particulier bezit), gevestigd in een monumentaal pand.
Er is een aanvraag binnengekomen om een urn te plaatsen in de buitenmuur van dit museum. Er moet sowieso een monumentenvergunning aangevraagd worden, maar mag volgens de wet deze urn hier geplaatst worden

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik zie geen juridische of wettelijk probleem, gerelateerd aan de Wet op de lijkbezorging, aan het plaatsen van een urn in de buitenmuur van het museum.

Er is een vergunning nodig voor het aanleggen van een urnenbewaarplaats. Maar dat is de situatie dat een plek bestemd wordt voor het plaatsen van meerdere urnen, vergelijkbaar met een begraafplaats of een crematorium met een columbarium. Er komt een aantal urnen van verschillende mensen, waar externen grafrechten of andere gebruiksrechten op vestigen.

In het door u beschreven geval gaat het om een incidenteel geval, althans zo begrijp ik het. Dat zie ik vergelijkbaar met de situatie dat mensen de asbus thuis of op een andere plek naar keuze bewaren.

Als ik naar de letter van de wetswijziging van 1998 kijk, kun je nog zeggen dat het de bedoeling van de wetgever was dat asbussen binnen in een woning bewaard zouden worden. Maar ook het buitenshuis in de tuin bewaren van een asbus is een inmiddels geheel geaccepteerd fenomeen. En de formulering om as aan nabestaanden ter beschikking te stellen is in 2010 ook ruimer geworden.

Ik zie de urn in de buitenmuur als een variant op het thuis of elders bewaren, dat vergunningvrij is.

Ik zou wel adviseren om de urn zo vast te zetten of achter een rooster of plaat te zetten, dat iemand hem niet makkelijk kan ontvreemden. Maar dat is een eigen keus.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Een goedkope maar waardige begrafenis of crematie.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE