Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende crematie is niet rechthebbende urnentuin


11 december 2013

Vraag nummer: 36718

Rechthebbende X van de crematie van haar echtgenoot heeft toestemming gevraagd om de as van haar man te mogen plaatsen in de urnentuin van rechthebbende Y (moeder van overleden echtgenoot) en toetstemming gekregen.
Rechthebbende X wil later urn van haar man met as verplaatsen naar andere begraafplaats, maar leeft intussen in onmin met rechthebbende Y.
Is hier wettelijk de rechthebbende Y (houder urnentuin), degene die bepaalt wat er verder met de urn gebeurt of niet?

Antwoord:

Geachte heer,

Het is in deze situatie zo dat de rechthebbende Y beslist over het wel of niet verplaatsen van de asbus. Althans, ten opzichte van de houder van de begraafplaats is Y degene die beslist en toestemming moet geven. De begraafplaats mag de urn niet op verzoek van X verwijderen en aan haar geven.

Een ander aspect is, dat X nog wel degelijk aanspraken op de asbus kan hebben. Maar dat kunnen derden zoals de begraafplaatshouder niet zien; zij kunnen er geen rekening mee houden.
Het kan zijn dat X en Y hebben afgesproken dat de asbus tijdelijk zou worden geplaatst en dat de asbus dan later aan X zou worden gegeven. Of dat de asbus altijd voor X opvraagbaar zou zijn. Of dat is afgesproken dat X na het overlijden van Y de rechten op het urnengraf in de urnentuin zou krijgen.
Het kan zijn dat dit soort afspraken mondeling is gemaakt. Het kan zijn dat er ook iets van op papier staat. In een soort overeenkomstje, in een brief of in een e-mail. Als de afspraken mondeling gemaakt zijn, kan er een bewijsprobleem zijn. Maar het kan ook zijn dat de afspraken gemaakt zijn in het bijzijn van anderen, bijvoorbeeld tijdens een verjaardag. Dan kunnen anderen getuigen.
Maar dit is iets dat X en Y onderling moeten uitvechten, zonodig door rechterlijke tussenkomst.

Overigens zeg ik nog maar eens uitdrukkelijk dat het onverstandig is om iemand(s asbus) te begraven in een graf waar een ander rechthebbende van is. Ik merk heel vaak dat er problemen van komen. Op het gebied van flauwe schoonmoeder-grappen is dit een terrein van onbegrensde mogelijkheden. Maar tegelijk ook een gebied met enorm veel frustraties.
Laat je man/vrouw nooit begraven in een graf van schoonouders!

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE