Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reactie vraag 9829 Overname rechten op urn


6 november 2007

Vraag nummer: 5039  (oude nummer: 9848)

Geachte heer Van der Putten,

Ik heb al eerder gereageerd maar ik denk dat de mail niet is aangekomen.

Rechthebbende op de as is naar Indonesië verhuisd zonder een adres achter te laten. Hij heeft niet aangegeven de rechten op de nis te willen verlengen. Ook heeft hij niet aangegeven er afstand van te doen.
Als ik nu de as aan de broer meegeef (hij wil de as meenemen naar X) en hij verstrooit de as dan denk ik dat de asbus geruimd is zonder opdracht van de rechthebbende. Als deze dan in december aangeeft te willen verlengen (hij kan het immers wel vergeten zijn) heb ik dan geen probleem. Ik gun de broer de rechten van harte maar er is maar één opdrachtgever. Het lijkt mij verstandig de as gedurende een redelijke termijn (half jaar of een jaar) te bewaren om de rechthebbende de kans te geven het nog recht te zetten.
Zoals u het stelt is de rechten op de nis niet verlengen gelijk aan afstand doen van de rechten op de as. Ik vind dat twijfelachtig. Of ben ik te voorzichtig?

Hoogachtend,
XX, beheerder.

Antwoord:

Geachte heer,

Uit privacy-overwegingen ten behoeve van de familie heb ik de (plaats)naam (ook in de vorige vraag) geanonimiseerd.
Nee, een eerdere reactie van u heb ik niet onvangen. Maar nu gelukkig wel.

Als de rechthebbende op de nis (en daarmee indirect ook de persoon die recht van zeggenschap heeft over de asbus) is verhuisd zonder een adres achter te laten, verandert dat vraag 9829 wel een beetje. Er is - neem ik aan - door u wel verlenging aangeboden, maar er kwam geen reactie op, of de brief kwam onbestelbaar retour. In dat geval zou ik ook huiverig zijn om de asbus onmiddellijk aan een andere nabestaande mee te geven. Aan de andere kant heeft de rechthebbende/huurder van een nis ook de plicht om zijn actuele adres door te geven en zelf bij te houden wanneer zijn rechten aflopen en daar tijdig op te anticiperen.

Ik zie er niets in om de asbus als columbariumhouder nog een half jaar of een jaar onder u te houden. Wat, als u de asbus een jaar vasthoudt en de vroegere rechthebbende zich na 1 jaar en 1 week meldt? Elke termijn is arbitrair. Bovendien zijn termijnen er niet voor niets; dát zijn simpelweg de afspraken. Als iemand een huis huurt tot 1 januari kan hij ook niet in maart aankomen met het verhaal dat hij bij nader inzien de huur wil verlengen en kan van de verhuurder ook niet gevergd worden dat hij de woning nog een half jaar of een jaar ter beschikking houdt voor het geval de huurder zich bedenkt. Dan is de woning aan een ander verhuurd en dat vindt iedereen normaal. En is juridisch ook correct.

Ik meen dat het het meest verstandig en logisch is om aan te sluiten bij de wettelijke regeling inzake het verlengen van grafrechten. Er moet verlenging worden aangeboden en uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de houder van de begraafplaats of andere plaats van bijzetting van een urn wel enige extra moeite moet doen om het actuele adres van de rechthebbende te achterhalen, als die vertrokken blijkt te zijn. Dat kan door het aan familieleden te vragen, als die toevallig bekend zijn. Maar de meer formele weg is om aan de burgerlijke stand van de gemeente van het laatst bekende adres te vragen of men het nieuwe adres of de nieuwe gemeente in het buitenland kent. Daarbij wordt verteld dat het gaat om het kunnen aanbieden van verlenging van de huur van de nis met de urn van moeder. Als de gemeente daaraan meewerkt én het nieuwe adres kent en doorgeeft, dient u betrokkene - liefst per aangetekende brief - op dat nieuwe adres aan te schrijven en verlenging aan te bieden. U kunt de rechthebbende dan verzoeken om binnen een maand te reageren en aangeven dat als hij niet binnen de termijn reageert, de nis en de asbus aan de gemeente vervallen. En als de gemeente daar niet aan meewerkt, bewaart u de weigeringsbrief in het dossiertje van die urnennis en hebt u gedaan wat volgens de wettelijke normen nodig en mogelijk was en kunt u de asbus vervolgens per direct ter beschikking stellen aan de belangstellende broer. Er is dan geen reden en geen juridische grondslag om een wachttijd te hanteren.
Ik adviseer overigens altijd om zulke correspondentie heel erg lang te bewaren. Ik hoor (te) vaak bijvoorbeeld als het gaat om het verlengen van grafrechten dat nabestaanden pas na vele jaren, soms tientallen jaren, gaan informeren hoe het eigenlijk ook al weer zit met dat graf. Als je dan niet kunt aantonen destijds actief gezocht te hebben, zit je als gemeente toch in een lastig parket. Het ligt dan soms nog erg gevoelig en is emotioneel soms zwaar beladen. Altijd maar blijven bewaren, is mijn advies.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids; zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE