Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overdracht urn na verstrijken huurtermijn urnennis


6 augustus 2019

Vraag nummer: 58345

Er zijn de drie nog levende zonen van mijn moeder, F.E. (ik), H.R.en E.R. in volgorde van leeftijd. De verhouding tussen mij en H.R. enerzijds en E.R. is verstoord.
In 1996 is de as van mijn moeder bijgezet in het Columbarium van de gemeentelijke begraafplaats in G(xxxxxx) met een huurperiode van 20 jaar. Daar ik in 2017 nog geen bericht van gemeente G. had gekregen en de relatie met één van mijn broers verstoord was, heb ik in juli 2017 bij de gemeente G. geïnformeerd naar de verdere gang van zaken. "Er was geen haast bij, men nam de data wat ruim, t.z.t. zou ik worden geïnformeerd, ik stond geregistreerd als rechthebbende." In juli 2019 kreeg ik een e-mail van mijn nog in G(xxxxxx) wonende broer E. dat de gemeente G. hem benaderd had om de urn in ontvangst te nemen. Telefonisch contact met broer E. leerde dat hij niet van plan was de urn gezamenlijk in ontvangst te nemen, noch aan een gezamenlijk overleg over de asbestemming mee te werken. Hij zou de urn later wel bij broer H.R.( die in de buurt van G. woont) afgeven.
Informatie bij de gemeente G. leerde mij dat er twee rechthebbenden staan geregistreerd ikzelf en E.R.- aan wie de urn is aangeboden. Daar H.R. en ik geen zicht hebben op de plannen van E.R. en die ook niet helemaal vertrouwen, vragen wij ons af hoe wij moeten handelen om op waardige manier de asbestemming van mijn moeder te kunnen regelen, zonder rollebollend over straat te gaan. Contact met E.R. loopt dood op zijn afwerende, negatieve houding, ondanks onze verzekering voor deze situatie alle onenigheden en meningsverschillen opzij te willen zetten.

Antwoord:

Geachte heer,

De rechthebbende van de nis in het columbarium is de persoon die volgens de wet zeggenschap heeft over de asbus.
Het is bijzonder merkwaardig dat de gemeente 2 personen geregistreerd zou hebben als rechthebbende. Dat kan eigenlijk niet; althans, dat hoort niet te kunnen. Als u rechthebbende bent, behoort u daar een schriftelijk bewijs van te hebben in de vorm van een brief of een overeenkomst. In ieder geval iets op schrift. Het is namelijk sinds 1991 wettelijk voorschrift dat grafrechten op graven, nissen e.d., schriftelijk moeten worden gevestigd. En ook voor die tijd gebeurde dat al.

Als u rechthebbende bent, mag de asbus zonder uw toestemming niet worden afgegeven aan uw broer. U bent natuurlijk eigenlijk alleen rechthebbende zolang er grafrechten op de nis rusten, maar de gemeente heeft bewust de termijn wat opgerekt, wat niet in uw nadeel mag werken.

Als uw broer ook een bewijs van zijn rechthebbende-zijn heeft, wat zeer merkwaardig is, dan mag de asbus alleen worden afgegeven aan iemand met toestemming van beide rechthebbenden.

Ik begrijp uit uw verhaal dat de asbus nog niet is afgegeven, maar afgegeven gaat worden. Als u rechthebbende bent, kan dat niet zonder uw instemming. Als dat toch gebeurt, kunt u formeel bezwaar maken, onder verwijzing naar de wet waar in staat dat het verwijderen van een asbus alleen mag gebeuren met instemming van de rechthebbende. Als er 2 rechthebbenden zijn, moet er toestemming van beide rechthebbenden samen zijn.

Als de asbus inmiddels al aan uw broer is gegeven, wordt het wat lastiger. U kunt dan nog wel een klacht indienen bij de gemeente en van de gemeente eisen dat zij de asbus bij uw broer terug vraagt, om het verzuim te herstellen. Dan kan de asbus met uw instemming aan een derde of aan uw broer (als hij instemt met bepaalde afspraken) worden gegeven.

Als uw broer de asbus inmiddels in handen heeft en niet wil afstaan, wordt het heel lastig. Hoeveel kosten wilt u dan maken voor advocaten en voor procedures? Daar kan ik u geen advies over geven. Wel over de argumenten die dan gebruikt kunnen worden, maar dan moet ik meer over de persoonlijke situatie weten. Dat gaat deze adviesrubriek te buiten.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Bijzetten en verwijderen asbus'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (alleen voor gemeenten)
Themamiddag Financiën van de gemeentelijke begraafplaats

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen in toenemende mate vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Het definitieve programma volgt eind augustus op https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.
Reserveer deze dag alvast in uw agenda of meld u nu al aan!


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE