Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mag geen Asbus in graf?


25 augustus 2002

Vraag nummer: 938  (oude nummer: 1266)

Geachte heer v.d. Putten,

Mijn moeder wil de asbus van haar vader (mijn opa) laten bijzetten in het graf van mijn oma.
Dat mag niet van de begraafplaats. Het is een kerkelijke begraafplaats die eigenlijk tegen crematie is.
Volgens mij zou het eigenlijk wel mogen, want waarom niet?
De uitvaartondernemer wilde geen ruzie met de begraafplaats, maar heeft onsnaar u verwezen.
Kunt u ons helpen en wat kost dat?

L. Lasalle

Antwoord:

Geachte heer Lasalle,

Of een asbus wel of niet in een graf mag worden bijgeplaatst, is een zaak die niet in de wet staat, maar in het reglement van de begraafplaats geregeld is of behoort te zijn. (Bij een kerkelijke of andere bijzondere begraafplaats gaat het om het reglement, bij een gemeentelijke begraafplaats om de beheersverordening.)

Als in een reglement duidelijk en met zoveel woorden omschreven is dat er geen asbus in of op het graf mag worden geplaatst, kunt u er niets tegen beginnen. Een begraafplaats heeft de vrijheid om te regelen of ze wel of geen asbussen toestaat, net zo goed als dat ze bijvoorbeeld regels mag stellen voor het aantal in een graf te begraven personen of regels voor de formaten van grafmonumenten.

Als de begraafplaats dat inderdaad duidelijk geregeld heeft in haar huidige reglement, kan het zijn dat dat toch niet geldt. Dat is het geval als er in het reglement dat gold ten tijde van de uitgifte van het graf géén verbod op asbussen was. Tenminste, als het gaat om een eigen graf. Ik leid tenminste uit uw vraag af dat het gaat om een eigen graf met een zogenaamd uitsluitend recht, als u het hebt over bijzetting in het graf van uw grootmoeder. Gelet op het juridisch bijzondere karakter van dat grafrecht - een zogenaamd zakelijk recht sui generis (van een eigen aard) - blijven de begunstigende bepalingen van een ouder reglement overeind ondanks een nieuw reglement. Tenzij in dat oude reglement het voorbehoud is gemaakt dat een nieuw reglement het recht zou kunnen aanpassen.
Dan vist u weer achter het net. Maar dat zou dus uitgezocht moeten worden.

Wat als het reglement helemaal geen bepalingen over het bijzetten van grafrechten bevat? Dan houdt de aard van het uitsluitende grafrecht in, dat de rechthebbende van het graf zeggenschap heeft over wie of wat in dat graf bijgezet wordt, dus ook een asbus. Of dat de begraafplaats dat leuk vindt of niet, doet er niet toe
Maar goed, dan moet u de begraafplaats nog zien te overtuigen.

Uiteraard kan ik u daar bij helpen. Als u mij een e-mailtje zendt om welke begraafplaats het gaat en in welk jaar het graf is uitgegeven, kan ik in het (huidige en/of oude) reglement nakijken of daar voorschriften over asbussen in staan. Dat is een kleine moeite en doe ik kosteloos. Van de meeste begraafplaatsen heb ik reglementen e.d. in mijn archief.
Als blijkt dat u(w moeder) - ik neem aan dat zij na het overlijden van uw grootvader de nieuwe rechthebbende is - recht kan doen gelden op bijzetting van de asbus, kan ik desgewenst namens u of haar de begraafplaats benaderen. Als dat met een enkel telefoontje te regelen is, is dat ook kosteloos. Als daar een wat beter onderbouwde brief voor nodig is, moet u denken aan kosten in de orde van grootte van ƒ 300,-.

mr W. van der Putten

10 juni 1998

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE