Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten voor bewaren van asbus


29 november 2002

Vraag nummer: 1741  (oude nummer: 2108)

Wed Mar 28 21:48:17 2001

wat zijn de kosten voor een urn om deze te laten staan?
wij hebben begrepen dat de urn een half jaar mag blijven staan maar na deze tijd zijn daar kosten aan verbonden en gelden hiervoor ook regels?

Antwoord:

Wed Mar 28 23:17:41 2001

Geachte heer of mevrouw,

Na een crematie geeft een crematorium de familie enige bedenktijd om te bezien wat er met een asbus moet gebeuren. Wettelijk mag een crematorium een asbus niet binnen een maand na de crematie afgeven (Justitie moet, als daar aanleiding toe is, de kans krijgen om in het kader van een strafrechtelijk onderzoek de as te laten onderzoeken). De kosten van het in bewaring houden van de eerste maand maakt daarom eigenlijk onderdeel uit van de crematie en wordt niet extra berekend. De meeste crematoria geven de familie een langere termijn, een half jaar of zelfs een jaar, zonder bewaarkosten te berekenen.

Binnen dat jaar moet de as een bestemming krijgen. De eerste termijn (een maand - een jaar) wordt de as bewaard in de 'algemene nis'. Dat is een ruimte in het crematorium dat een heleboel schappen en erg veel asbussen die op een bestemming wachten. In die ruimte mag in de regel geen publiek komen. Daar zijn allemaal geen wettelijke regels voor, maar dat is een algemeen gangbare praktijk.

Als de asbus na een tijdje op verzoek van de familie elders wordt bewaard, bijvoorbeeld in een columbarium van het crematorium of van een begraafplaats, worden kosten gerekend. Bewaarkosten worden ook gerekend wanneer de familie niet binnen een jaar een beslissing neemt. Bewaarkosten in het columbarium van een crematorium komen gemiddeld op zo'n fl. 90,- tot fl. 125,- per jaar.
Begraafplaatsen hanteren vergelijkbare tarieven. Als een asbus wordt bijgezet in een graf, worden de normale grafkosten gerekend. Veel begraafplaatsen kennen echter ook speciale kleine urnengraven.

In het vaststellen van hun tarieven zijn crematoria en begraafplaatsen vrij. De tarieven van crematoria ontlopen elkaar niet veel. Dat is ook niet zo gek, want de exploitatiekosten van crematoria ontlopen elkaar ook niet erg veel (op enkele uitzonderingen na). Bij begraafplaatsen kunnen de kosten wel erg uiteen lopen. Dat komt vooral door de aanleg en onderhoudskosten van de begraafplaats. Een wat grotere gemeentelijke begraafplaats die enkele tuinlieden in vaste dienst heeft is natuurlijk wat duurder dan een kleine kerkelijke begraafplaats, waar af en toe een ploegje vrijwilligers de schoffel hanteert maar waar geen uitgebreide en in onderhoud dure groenvoorzieningen zijn.

mr W.G.H.M. van der Putten

28 maart 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE