Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Illegale asbus bijzetting


25 september 2017

Vraag nummer: 52114

Mogelijk is een asbus illegaal bijgezet in een particulier graf. Het vermoeden is door de rechthebbende zelf. Als beheerder wil ik onderzoek doen (niet opgraven maar grondlaag er af halen om te onderzoeken). Is hiervoor toestemming nodig van de rechthebbende?

XX
(beheerder)

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als beheerder van de begraafplaats bent u op elk moment bevoegd om te graf te onderzoeken op de aanwezigheid van een asbus, die al dan niet illegaal aanwezig is. Daar hebt u niet de toestemming van de rechthebbende voor nodig.
Alleen als u een legaal geplaatste asbus zou willen verwijderen, hebt u toestemming van de rechthebbende nodig.

U mag een onbekende asbus uitnemen en onderzoeken en uiteraard ook open voor onderzoek (naar het crematiesteentje in de as, waarmee de as identificeerbaar is). U mag een onbekende door u in een graf aangetroffen asbus ook voorlopig in beslag nemen en overdragen aan de politie.

U hebt een wettelijke taak om de aanwezigheid van asbussen in een graf te registeren, zowel bij 'aankomst' als bij 'vertrek'. Daar hoort ook bij dat u de feitelijke situatie kunt onderzoeken. Soms kan dat met een prikstok, soms ook door te graven.

Als u een illegaal geplaatste asbus aantreft, kunt u aangifte doen bij de politie. Niemand mag een asbus uit een graf halen, maar ook niemand mag zelf een asbus plaatsen.
Het onbevoegd openen van een graf - om een asbus te plaatsen of om welke reden ook - is grafschennis als bedoeld in het Wetboek van strafrecht (artikel 149 of 150 of iets daar in de buurt, ik ken het artikel niet uit mijn hoofd). In de Wet op de lijkbezorging is in artikel 81, aanhef en onderdeel 6 strafbaar gesteld met maximaal een maand hechtenis of een geldboete: het bijzetten van een asbus in strijd met of anders dan met inachtneming van hetgeen is bepaald bij of krachtens de artikelen 62, 64 en 65. Hier gaat het om het bijzetten in strijd met artikel 65: als iemand buiten de beheerder van de begraafplaats om - stiekem - een asbus in een graf plaatst, kan dit niet worden aangetekend in het register. Dan verdwijnen de gegevens van de betreffende overledene van de radar. Dit 'onvindbaar' maken van de asbus is strafbaar.

Ik zou in uw geval eerst eens prikken of kijken of er inderdaad een onbekende asbus in het graf ligt en vervolgens maar eens de politie met de rechthebbende een gesprekje laten voeren, om te horen wat hij of zij er van weet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE