Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijzetten 3e urn in eeuwigdurend graf niet toegestaan 2


3 november 2011

Vraag nummer: 26584

Als toevoeging op vraag 26580 Bijzetten 3e urn in eeuwigdurend graf niet toegestaan: het destijds afgegeven document betreft een "verklaring recht op het gebruik van eigen graf " waarbij de gemeente Amersfoort aan mijn vader het in art.11 der verordening tot regeling van het gebruik en beheer van de algemene begraafplaats met omschrijving van grafruimte nr.... zulks voor onbepaalde tijd. Hierbij gevoegd de voorschriften in werking tredend m.i.v. 15 augustus 1951, waarin echter niets vermeld staat over een beperking in het aantal urnen cq kisten.
Rest ook nog de vraag waar de toen geldende verordening op te vragen is.
Veel dank voor uw genomen moeite

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De oude Beheersverordening (Verordening tot regeling van het gebruik en beheer van de algemene begraafplaats) is natuurlijk op te vragen bij de gemeente. Laat u niet te snel afschepen dat men die niet heeft; dan duikt men maar de archieven in.

Als niet in de "verklaring recht op het gebruik van eigen graf" staat voor hoeveel kisten of asbussen het graf bestemd is, en dit ook niet staat in de Verordening tot regeling van het gebruik en beheer van de algemene begraafplaats, dan kan het staan in de Verordening begraafrechten (althans de heffingsverordening, met een misschien iets andere naam) uit 1967. Ik zou die ook maar eens opvragen, als ik u was.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE