Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijzetten 3e urn in eeuwigdurend graf niet toegestaan


3 november 2011

Vraag nummer: 26580

Mijn vader kocht in 1967 een eeuwigdurend graf, aangezien het kleine dochtertje van mijn ouders was overleden aan leukemie.
De gedachte was (mijn oudste zus is destijds gecremeerd) om een eigen graf te kopen zodat ooit mijn vader en moeder zelf ook bijgezet konden worden bij dit graf. Mijn vader is inmiddels overleden en zijn urn is bijgezet in dit graf, naast mijn oudste zus. Nu blijkt dat de begraafplaats heeft bepaald dat dit graf nu een "bosgraf" heet, en dat als mijn moeder ooit met urn bijgezet moet worden dit niet meer mag. Dit mag alleen in een kist als ze begraven wordt. Echter, zij heeft destijds al de voorkeur aangegeven voor cremeren.
Nu geeft de begraafplaats aan dat zij dit wel op kunnen lossen, maar dan moet zij de helft van de grond inleveren, hier vervolgens nog een groot bedrag voor betalen ( wat zij helemaal niet heeft), dan noemen ze het vervolgens een "urnengraf" , en dan mogen er wel 3 urnen op het graf komen te staan.
Mag dit zomaar? En bij welke instantie kan ik mij vervoegen om hier een oplossing voor te vinden?

M. v. Mil

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat is zo niet te zeggen, of de begraafplaatshouder correct handelt of niet. Het hangt af van de voorwaarden waaronder het graf is uitgegeven (grafbrief of akte van uitgifte) en van de toen geldende en nu geldende beheersverordening of beheersreglement.
Pas als je dat dat op een rij hebt, kun je zien of de begraafplaatshouder correct handelt.

Als de begraafplaatshouder correct handelt, is er weinig aan te doen. Misschien is een oplossing denkbaar door het verzinnen van een alternatief. Als er nu maximaal 2 asbussen in het graf mogen staan, zou bijvoorbeeld de asbus van uw oudste zus opgegraven kunnen worden en haar as boven het graf verstrooid kunnen worden. Om maar eens iets te noemen. Dan is er weer plaats voor de asbus van uw moeder.

Of u zou de asbus van uw oudste zus op kunnen laten graven en haar as later in de asbus van uw moeder kunnen bijvoegen. Dan komt er 1 nieuwe asbus in het graf. Dat samenvoegen is mogelijk doordat men tegenwoordig as mag verdelen (en ook samenvoegen). Door de samenvoeging heb je - strikt juridisch gezien - niet meer de as van 1 persoon; de as is juridisch gezien door vermenging 'verstrooid'. Maar feitelijk heb je dan wel 1 asbus en voldoe je daarmee aan de regel/voorwaarde van de begraafplaats.
Misschien zijn nog andere opties denkbaar.

Als de begraafplaatshouder niet correct handelt, zijn er verschillende mogelijkheden.
1. Als het een gemeentelijke begraafplaats is kan om een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit worden gevraagd, waar dan bezwaar tegen kan worden aangetekend.
2. Als het een niet-gemeentelijke begraafplaats is die is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, kan een geschil worden voorgelegd aan de Ombudsman Uitvaartwezen.

In alle gevallen kan misschien het bestuur van de begraafplaats om clementie worden gevraagd. Een begraafplaatshouder kan in principe wel voorwaarden hanteren voor graven, bijvoorbeeld dat er maximaal 3 kisten en 2 asbussen kunnen worden geborgen. Maar het is wel erg bureaucratisch om te zeggen dat 3 asbussen en 0 kisten niet mag. Voor kisten heeft men feitelijk een bepaalde ruimte nodig. Een kist is groot en er moet een bepaalde afstand tussen kisten onderling worden aangehouden. Dus daar moet men echt een limiet aanhouden, anders past het geheel niet in het graf. Bij asbussen speelt dat probleem niet. Als je bijvoorbeeld voor de bijzetting van de 3e asbus een zelfde bedrag zou betalen als voor de begraving van een kist, heeft de begraafplaatshouder geen enkel nadeel.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE