Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asurn bijzetten in familiegraf (begraafplaats eist bewijs van de herkomst van de as) 1


14 december 2017

Vraag nummer: 53088

De begraafplaats in Nederland gaat akkoord met het bijzetten van de asurn van onze in Z-Afrika gecremeerde broer, maar eist een bewijs, dat de as ook inderdaad van mijn broer is. Wat moeten wij en de familie in Z-Afrika doen, om deze zekerheidsstelling te verkrijgen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Deze eis van de begraafplaats is overbodig. Het is geen wettelijke eis.

Sinds de Wet op de lijkbezorging (sinds 1998) toestaat dat as kan worden verdeeld en verschillende delen van de as verschillende bestemmingen kunnen krijgen, is er geen enkele objectieve garantie meer dat de as die voor bijzetting of verstrooiing bij een begraafplaats wordt aangeboden, de as is van de persoon waarvan beweerd wordt dat het de as is. Vroeger moest de as worden aangeleverd in een hermetisch gesloten asbus, waarin in onuitwisbare woorden op stond aangegeven wiens as het betrof. Tegenwoordig kan (een gedeelte van) de as in allerlei soorten voorwerpen worden aangeboden aan een begraafplaats.
De begraafplaats moet in haar administratie opnemen wiens as wordt bijgezet, maar kan vaak niets anders doen dan registreren dat de as volgens de persoon die de as tot bijzetting aanbiedt, de as van persoon X of Y is. Men kan de as aanbieden in de oorspronkelijke asbus, waar nog een deksel met opdruk van persoonsgegevens bij aanwezig is. Dat geeft een indicatie, maar geen garantie. Men kan bij de as nog het vuurvaste steentje hebben dat tijdens de crematie is gebruikt om de as mee te kunnen identificeren. Maar aan het steentje is niet te zien wie de overledene is. Men kan wel bij het crematorium opvragen bij wiens crematie dat steentje is gebruikt, maar wie kwaad wil kan het steentje of de as toch verwisselen.

Maar is het nodig om bij een begraafplaats of crematorium waar men as wil bijzetten, aan te kunnen tonen dat de as inderdaad van de beweerde persoon is? Wie zal er tijd en moeite nemen en kosten maken om feitelijk de as van iemand anders bij te zetten? Dat is erg onwaarschijnlijk.
Ik kan als 'extreem misbruik' alleen verzinnen dat iemand de asbus van moeder na de crematie in huis heeft, terwijl binnen het gezin de afspraak is gemaakt dat de asbus wordt bijgezet in het graf van vader. Maar die iemand is zo aan moeder en haar as gehecht, dat hij de as niet wil afgeven en een potje met de as van oudtante Marie of de vorig jaar overleden hond ter bijzetting aanreikt. Het lijkt me theoretisch, maar het kan. Maar zulk misbruik is met een document met een zegel van de autoriteiten in Zuid-Afrika ook niet te voorkomen. Dan moet eerst de asbus verzegeld zijn en met een begeleid transport overgebracht zijn. Maar ook dan kan de bewaking omgekocht zijn, etc. etc. Dus tja, wat zijn garanties?

Ik kan me wel voorstellen dat de begraafplaats graag een document zoals een kopie van de overlijdensakte wil zien, om de juiste persoonsgegevens (volledige (doop)namen, geboortedatum e.d.) te kunnen administreren. Dat is gewoon handig en verstandig en voorkomt onnodige vergissingen. U kunt de executeur van de nalatenschap om een kopie van de overlijdensakte vragen; die zal dat zeker hebben. En anders is dat bij de gemeente van overlijden op te vragen.

In Nederland is het gebruikelijk dat een crematorium op verzoek van de nabestaanden een crematieverklaring in het Nederlands of Engels afgeeft. Dat doet een crematorium in Zuid-Afrika waarschijnlijk ook. Waarschijnlijk bedoelt 'uw' begraafplaats zo'n verklaring. Ik zou zelf liever een kopie van de overlijdensakte hebben; die is nauwkeuriger en geeft minder kans op (over)schrijffouten.

Als u mij laat weten om welke begraafplaats - kerkelijk of gemeentelijk - het gaat, kan ik voor de zekerheid nog nakijken of de begraafplaatshouder een regel over de herkomst van de as kent.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Nieuwsgierig? Is voor de begraafplaats van de vraagsteller een bewijs vereist? Zie vervolgvraag nummer 53125.TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE