Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asverstrooing op rivier


14 december 2009

Vraag nummer: 7139  (oude nummer: 14602)

mijn broer en ik willen tzt de as van onze moeder - omdat zij schippersvrouw was - in de rivier (Nieuwe Maas) verstooien. Is hiervoor een vergunning nodig en zo ja bij wie moet ik die dan aanvragen

Antwoord:

Geachte heer,

Uw vraag is - in iets andere varianten - al eerder gesteld. Het antwoord op uw vraag komt overeen met mijn antwoord op vraag 1208 'Verstrooiing op rivier toegestaan?' in de sub-rubriek As verstrooien.
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=55

Dat antwoord komt er in het kort op neer dat het verstrooien van as mag, als de gemeente het niet in een verordening op die plaats heeft verboden en als de eigenaar (of waterbeheerder) van de verstrooiingsplaats er toestemming voor geeft.

Er is geen vergunning voor nodig.

Zie ook andere antwoorden op vragen in dezelfde sub-rubriek, o.a. vraag 2255 As verstrooien binnenwateren.

Is het verstrooien van as in een rivier strafbaar? Alleen als de betreffende gemeente waar dit gebeurde dat in haar APV strafbaar heeft gesteld. De kans daarop is bij gemeenten in het zuiden des lands minimaal.
Ook de waterbeheerder kan boos zijn en zeggen dat u dat niet mocht doen (als hij er achter komt, maar hoe?) en u aansprakelijk stellen voor schade. Maar feitelijk is er geen schade, dus hoeft u dat ook niet te vrezen.

Feitelijk is het uw eigen verantwoordelijkheid wat u met de as doet. Niemand zal het controleren of het u feitelijk verbieden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

-------

Naschrift:
Het verstrooien van as op oppervlaktewater zoals een rivier valt sinds 1 juli 2011 onder het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Dit besluit bevat regels voor lozingen die niet direct gekoppeld zijn aan bedrijven/bedrijfsactiviteiten (ook wel inrichtingen genoemd) of particuliere huishoudens.
Voor een asverstrooiing hoeft geen vergunning te worden aangevraagd, maar volgens het Blbi moet het gemeld worden. Dat kan via de site https://www.omgevingsloket.nl/.
Let op: de melding moet ten minste 4 weken voor de datum van verstrooiing worden gedaan.

Zie o.a. As uitstrooien in de rivier de Maas bij Rotterdam voor een vergelijkbare recente vraag.

Als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen zie:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >