Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As verstrooien in graf en daardoor verlengen grafrecht


2 oktober 2013

Vraag nummer: 35792

We krijgen het verzoek om de as te mogen verstrooien op een graf. Dit is niet verboden, sterker nog in de beleidsregels voor de graven is geregeld dat in particuliere graven ten hoogste twee lijken, het plaatsen van maximaal vier asbussen of het verstrooien van de as van maximaal vier overledenen is toegestaan. Betekent dit ook dat we bij deze verstrooing de grafrust van minimaal tien jaren moeten respecteren, d.w.z. de nog geldende recht van vijf jaren moeten verlengen en dus in rekening moeten brengen.

Graag uw mening / advies.

Gemeente X

Antwoord:

Geachte heer,

Voor het verstrooien van as geldt niet zoiets als grafrust. Als je bijvoorbeeld als gemeente een strooiveld hebt, waar de ene week as is verstrooid, kun je de andere week dat veldje omploegen om er graven op uit te geven of er een pad overheen te leggen. Bij verstrooiing wordt as geacht meteen verdwenen - in de zin van juridisch niet-existent - te zijn, zodat je er geen rekening meer mee hoeft te houden. Feitelijk zal dat snelle verdwijnen van een strooiveldje wel protest van nabestaanden oproepen, maar juridisch en wettelijk gezien hebben zij geen rechten. Dan hadden zij maar in of op een eigen graf moeten verstrooien.

Aan het verstrooien zit geen 'soort bewaartermijn' vast. Men kan een strooiveld meteen voor iets anders gebruiken. Dat geldt voor een graf waarin is verstrooid ook.
Het verstrooien is voor de houder van de begraafplaats dus geen belemmering om het graf op enig moment te ruimen. Of de grafrechten over 10 jaar of over 10 dagen zouden aflopen, maakt geen verschil; het graf zou na afloop meteen geruimd mogen worden.
Dat je een lijk niet binnen 10 jaar mag ruimen, is de reden waarom de begraafplaatshouder mag eisen dat de grafrechten wel worden verlengd als binnen die termijn een lijk wordt begraven. Maar zoiets speelt bij as dus helemaal niet.

Ik zie geen enkele reden om als begraafplaatshouder een verlenging van de graftermijn te eisen bij verstrooiing. Als de rechthebbende hecht aan een ongestoorde situatie van het graf om de as daar in de bodem te laten trekken, zal hij het grafrecht uit zichzelf wel verlengen.

Ik neem aan dat er ook niet zoiets als verlenging bij verstrooiing in uw beheersverordening staat, anders zou u uw vraag niet zo stellen.
Het zou overigens wel mogelijk zijn dit wel in de beheersverordening te regelen en als voorwaarde voor verstrooiing te stellen. Maar ik heb de neiging om dat te zien als geldklopperij, omdat er geen objectieve noodzaak voor verlenging is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Waarom moet je na de crematie een maand wachten op de as?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >