Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wegzakken met het zand bij het afstappen van de metalen rand om de kist


11 augustus 2019

Vraag nummer: 58372

Mijn nicht is tijdens de begrafenis van haar opa bij het afstappen van de metalen rand om de kist om op te staan weggegleden met het zand dat als een soort sinkhole onder de kist in het graf viel.
Ze is door twee mannen half onder de rand vandaan getrokken en heeft volgens de huisarts een zware kneuzing aan rug en nek, waardoor de een paar weken niet mag werken.

De begraafplaats neemt hiervoor geen aansprakelijkheid, omdat men hier niet van de rand af mag stappen ..... wat niet aangegeven stond en omdat wij geen ervaring hebben met graven hadden wij ook geen idee.

Ik zou graag willen weten of u vindt dat de begraafplaats ten allen tijden verantwoordelijk is voor de veiligheid tijdens een begrafenis.
Dank u wel.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan de concrete situatie niet beoordelen, omdat ik de feiten niet voldoende in detail ken. Ik weet niet of uw nicht naar voren stapte, of naar achteren, toen zij de van metalen rand stapte. Naar voren, naar het graf toe, lijkt mij erg onverstandig. Dan is het niet zo vreemd dat de zijkant van het graf inzakt.
Als het zand wegzakte toen uw nicht naar achteren stapte, gebeurde er wel iets heel vreemds.

Mijn eerste gedachte is, dat als uw nicht naar voren naar het graf toe stapte, zij zelf het ongeval veroorzaakte. Maar als het zand weggleed nadat zij naar achteren van de metalen rand stapte, is dat een onverwachte situatie, waar ik een grotere verantwoordelijkheid bij de begraafplaats zie.

Een graf word normaal gestut met een bekisting, waardoor de zijkant niet zou moeten kunnen instorten. Althans niet zodanig dat iemand daarin kan wegzakken. Het is een vraag of de bekisting goed was aangebracht.
In dit geval is ook relevant hoe ver de metalen loopplanken van de rand van de grafkuil af lagen. Als zij (te) ver van de rand lagen, zou dat bij bezoekers zoals uw nicht misschien de indruk kunnen wekken dat men daarvoor ook nog zou kunnen staan of lopen.
Dat zijn relevante details waar u niets over vertelt.

Ik ben van mening dat een begraafplaatshouder in beginsel zeker verantwoordelijk is voor de veiligheid van bezoekers tijdens een begrafenis. Dat maakt de begraafplaatshouder echter niet per definitie verantwoordelijk voor elk incident. Mensen kunnen zich ook wel eens heel onvoorzichtig gedragen. Ik heb wel eens incidenten gehoord van mensen die in een graf zijn gevallen omdat zij nog een bloemstuk op de kist recht wilden leggen of omdat iemand een van de touwen, waarmee de kist in het graf zou moeten dalen, niet liet vieren. Tja, daar kan de begraafplaatshouder weinig aan doen.

Of in dit geval het graf voldoende gestut werd, of de metalen loopranden om het graf wel op de goede plek lagen en of uw nicht naar voor of naar achter gelopen is, weet ik niet. Daarom moet ik mij van een oordeel onthouden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)
Themamiddag Financiën van de begraafplaats

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Het definitieve programma volgt eind augustus op https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.
Reserveer 31 oktober 2019 alvast in uw agenda of meld u nu al aan!


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE