Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlengen grafrecht RK reglement


13 november 2004

Vraag nummer: 3465  (oude nummer: 4941)

Geachte heer van der Putten,

In uw antwoord op de volgende vraag:

Vraag: Verlengen grafrecht en wéér het volle bedrag rekenen (fout reglement RK begraafplaats) een rk begraafplaats bij ons in de buurt heeft in haar reglement een min. grafrust van 20 jaar staan.
Bij een dubbel(diep) graf rekent men voor de 2e begraving deze termijn vanaf het moment dat de 1e 20 jaar verstreken zouden zijn.
vb vader in 2000 overleden. moeder in 2004; men rekent het volle bedrag aan nieuwe grafrechten en restitueert niets. De grafrechten lopen dan tot 2040. Is dit geoorloofd?

4 juni 2004

stelt u: Helaas komt deze fout deels ook voor in het huidige artikel 21 van het model-reglement van de RK kerkprovincie uit 2003.

Ik heb het reglement erop nageslagen en vind wel een zekere onduidelijkheid in artikel 21, maar de toelichting op dit artikel achterin geeft mijns inziens correct weer hoe bij een bijzetting en verlenging moet worden gehandeld.

Ter nadere informatie hier de tekst van de toelichting:
Wanneer in een eigen graf een bijzetting plaatsvindt, kan het noodzakelijk zijn dit grafrecht te verlengen, teneinde de minimale grafrusttermijn van de laatst overleden te garanderen. Deze termijn is hier 10 jaar en niet 20 jaar omdat het hier een reeds gevestigd grafrecht betreft. De Wet op de Lijkbezorging schrijft enkel bij het vestigen van een grafrecht een uitgiftetermijn van 20 jaar voor.
Verlenging is derhalve noodzakelijk, indien het bestaande grafrecht voor 20 jaar is uitgegeven en meer dan de helft van die periode is verstreken. Verlengd moet worden tot tien jaar na de bijzetting tegen een evenredig tarief. Na afloop van deze tien jaar kunnen de rechthebbenden het grafrecht vervolgens weer met 10 jaar laten verlengen.

Hoewel ik er de voorkeur aan zou hebben gegeven, dat ook in het reglement artikel 21, een nauwkeuriger formulering zou zijn gekozen, geven reglement en toelichting samen, naar mijn mening, een juiste weergave van de bedoeling van de wet.

M.C. van Oort,
Waalre.

Antwoord:

Geachte heer,

Als de tekst van het reglement in strijd is met de wet, maar de toelichting klopt wél, dan is het samen toch gewoon fout.
Het leidt m.i. geen enkele twijfel dat als dit ooit inzet van een rechtszaak wordt, de bepaling zonder meer onderuit gaat.

Maar waarom niet gewoon de wet volgen? Ik begrijp ook niet waarom de tekst van artikel 21 laat staan. Als men de tekst gewoon aanpast aan de wet, net als de toelichting, zou het probleem zijn opgelost.

Zie voor een oplossing vraag Correcte berekening verlenging grafrecht (artikel 21 RK modelreglement) in de sub-rubriek Verordening/reglement.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE