Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verantwoordelijkheid betreffende het laten zakken van een kist


23 november 2002

Vraag nummer: 1623  (oude nummer: 1988)

Thu Oct 11 13:39:19 2001

Wie is er verantwoordelijk als er iets misgaat bij het plaatsen van de kist op een zinktoestel of het laten zakken door middel van touwen door de familie in een graf van drie verdiepingen.
Voor de goede orde: het is een gemeentelijke begraafplaats.
Kan dit door de begraafplaats worden geweigerd. Zo ja, op grond waarvan.
Ik bedoel hierbij de wettelijke bepalingen.
Uitvaartondernemingen leggen hierbij de nadruk op verandering en beleving van het doen begraven.
Indien dit de begrafenisondernemer wordt verzocht, kun je de verantwoordelijkheid dan ook verleggen naar de familie of begrafenisondernemer.
Mijn inziens moet hiervoor toch duidelijke richtlijnen worden gehanteerd.

Thu Oct 11 19:01:39 2001

Geachte Heer van der Putten

Enige toelichting op mijn vraag betreffende de verantwoordelijkheid voor het laten zakken van de kist naar een derde verdieping met touwen door de familie zelf.

De manier waarop er tegenwoordig aandacht wordt besteed aan overlijden,uitvaart en rouwverwerking is de uitvaartwereld door verzoeken van de familie om veel meer zelf te doen aan veranderingen onderhevig.

Niet dat dit een slechte zaak is, ik denk dat dit voor de rouwverwerking een goede zaak is.

Echter moet je ook kijken naar je beleids- en uitvoeringsvoorschriften.

Als beheerder van een gemeentelijke begraafplaats krijg ik van het technisch personeel te horen, dat een kist die op een tweede of derde verdieping moet worden bijgezet de uitvoering hiervan moet laten overlaten aan dragers en of vakkundig personeel.

Als argument geven mijn collega's mij de volgende overwegingen.

Het laten zakken door de familie of op het zinktoestel zetten van de kist door de familie vereist vakkundig inzicht.

Als het misgaat en de kist valt naar beneden ongeveer 3 meter diep zijn de emotionele gevolgen niet te overzien, hetzij met een familielid die dit zal proberen tegen te houden.

Derhalve mijn vraag, met goede instructie door de uitvaartverzorger en het verleggen van de erantwoordelijkheid bij diezelfde uitvaartverzorger kun je dan moreel en wettelijk gezien hiermee akkoord gaan.

Op dit moment zijn de voorschriften dat het laten zakken van een kist naar een tweede of derde verdieping dient te geschieden door vakkundig personeel.

Bij een telefoonronde door het land is het zo dat ongeveer 50% dit wel laat doen door de familie en 50% niet.

Ik bedoel hiermee de grote begraafplaatsen in grotere steden die meer verdiepingsgraven uitgeven.

Met vriendelijke groeten
I.Postma

Antwoord:

Sat Oct 13 21:25:36 2001

Geachte heer,

Wie is verantwoordelijk voor het laten zakken van de kist in een graf op een gemeentelijke begraafplaats?

Een antwoord op deze vraag is nog niet zo simpel. Maar dat wist u al, anders stelde u hem niet.
De situatie is als een film, die bestaat uit beeldjes. Per beeldje kan een persoon of instelling geheel, deels, of niet verantwoordelijk zijn.

De gangbare situatie is dat bij een begrafenis een uitvaartondernemer met dragers/medewerkers komt, die de kist in het graf neerlaat.
Mijn inziens is er altijd een eindverantwoordelijkheid van de begraafplaats. Als de begraafplaatsbeheerder weet dat de begrafenisondernemer in de regel kundig te werk gaat, kan hij het aan hem overlaten. Als de beheerder de ervaring heeft dat een ondernemer maar wat aan zou klungelen of ondeugdelijk materiaal gebruikt (het zal zelden of nooit voorkomen, want de ondernemer wil voor het oog van zijn klanten de zaak deugdelijk afhandelen, maar het gaat nu even om het principe), zal de beheerder moeten ingrijpen. Hij heeft een eindverantwoordelijkheid, ook al wordt de klus feitelijk door een ander geklaard. Een van de dingen waar de beheerder op moet letten, is de veiligheid. Hij moet de redelijke overtuiging hebben dat er veilig en zorgvuldig gewerkt wordt, en het anders niet toelaten.
Als dragers of anderen die een kist neerlaten, met regelmaat in het graf (dreigen te) vallen of de kist (dreigen te) laten vallen, moet de beheerder dat niet toelaten.

Dan is er een verantwoordelijkheid van de uitvaartondernemer. Ook die moet ervaren mensen inzetten, met deugdelijk materiaal etc.
De ondernemer heeft ook een verantwoordelijkheid als familieleden en bekenden van de overledene te kennen geven de kist te willen laten zakken. Hij zal globaal moeten beoordelen of dat verantwoord is ter plekke (kan men daar wel veilig staan, heeft men manouvreerruimte e.d.) en of de mensen die het willen uitvoeren dat aankunnen. Enkele oudere heren die hun jaren op kantoor slijten zou ik dit minder snel toevertrouwen dan bijvoorbeeld enkele bouwarbeiders die gewend zijn om ook eens hun handen te gebruiken en gevoel hebben voor samenwerking bij het neerlaten van een gewicht in teamverband. Net als je bij autorijden niet de macht over het stuur moet verliezen, moet je bij het neerlaten van een kist niet de macht over het touw verliezen. Het gebruik van een zinktoestel is ook niet iets om aan het eerste het beste neefje over te laten. Als de ondernemer niet het vertrouwen heeft dat het goed zal lukken, moet hij het weigeren.

Als u als beheerder weet - en dat weet u - dat met name bij diepere begravingen ervaring en kunde nodig is, moet het principe zijn dat het laten zakken van de kist alleen aan ervaren personeel wordt overgelaten.
Als een begrafenisondernemer zegt dat hij het de familie wil laten uitvoeren, omdat die dat wenst, en hij de indruk heeft dat het niet klungelig zal gebeuren (bijvoorbeeld de overledene was verhuizer en zijn collega's willen het doen), dan is er geen bezwaar dat het ook zo gebeurt. Maar, dan gaat de verantwoordelijkheid voor een goed verloop ook over naar de ondernemer en naar de familie. Dat kan.
Mocht echter blijken dat het enkele keren niet goed gaat, terwijl de ondernemer eerst dacht dat het wel goed zou kunnen etc., dan blijkt dat de ondernemer het niet goed weet in te schatten en moet de beheerder zijn eindverantwoordelijkheid nemen en het (bij die ondernemer, die het niet goed inschat) weigeren. Op 1 incident kun je mensen niet afrekenen, maar wel als het 3 keer gebeurt.

Met vriendelijke groeten,

mr W.G.H.M. van der Putten

13 oktober 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >