Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

RK begraafplaats gaat over naar Kerkelijke Instelling RK-Begraafplaatsen; wie is eigenaar grond


28 maart 2014

Vraag nummer: 37876

Wanneer enkele begraafplaatsen die voorheen onderdeel uitmaakten van de betreffende parochies ( nu geloofsgemeenschappen ) overgaan in een Kerkelijke Instelling RK-Begraafplaatsen, wie wordt er in dit geval "eigenaar " van de grond en de opstallen van die begraafplaatsen?
Vast hartelijke dank en met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Als meer of meer parochies fuseren, verkrijgt de nieuwe parochie alle zaken en vermogensrechten van de vroegere parochies. Zij neemt alle verplichtingen op zich, welke op de oude parochies rustten. Hieronder zijn begrepen alle rechten en plichten, schulden en bezittingen, waaronder ook de grond van de begraafplaats. Maar ook alle overeenkomsten, fundaties, hypotheken, geldleningen e.d.

U schrijft dat enkele begraafplaatsen overgaan in een (aparte, nieuwe) Kerkelijke Instelling RK-Begraafplaatsen. U vraagt wie dan eigenaar is van de grond en de opstallen. Dat kan ik niet zeggen zonder de notariële akte van de fusie en/of de overgang van de begraafplaats gezien te hebben. Er zijn namelijk twee mogelijkheden:
- de Kerkelijke Instelling RK-Begraafplaatsen exploiteert alleen de begraafplaatsen, terwijl het eigendom van de grond en de opstallen bij de (oude of nieuwe) parochie blijft;
- de Kerkelijke Instelling RK-Begraafplaatsen krijgt de grond van de begraafplaatsen in eigendom en exploiteert deze.
Ik ken van beide situaties voorbeelden.

Maar als u wilt weten wie de eigenaar van de grond is, kunt u eenvoudig het Kadaster raadplegen. Een eventuele eigendomsovergang naar de (nieuwe) Kerkelijke Instelling RK-Begraafplaatsen is alleen mogelijk bij notariële akte en de inschrijving van een afschrift van de notariële akte van levering bij het Kadaster.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Mr Van der Putten houdt tijdens de LOB-Bedrijvendag op 3 april 2014 te Nieuwegein een open juridisch spreekuur van 13.00 tot 16.00 uur in de stand van de LOB (nr. 18). Zie www.begraafplaats.nl.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >