Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Regels voor keldergraven


15 maart 2023

Vraag nummer: 66285

Welke regels gelden er voor keldergraven? art. 5 van het Lijkbezorgingsbesluit is kennelijk alleen van toepassing op zandgraven. Dus ook de beperking van 3 overledenen boven elkaar geldt niet voor keldergraven?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat klopt. Artikel 5 van het Besluit op de lijkbezorging (Blb) is alleen van toepassing op zandgraven.
Artikel 7 van het Blb gaat over grafkelders en keldergraven. Het tweede lid zegt dat artikel 5 Blb niet van toepassing is op grafkelders.

Zie ook de toelichting in het Handboek Wet op de lijkbezorging of het boekje Begraven (uitg. SDU 2e herziene druk 2006).

Dat betekent inderdaad dat de beperking van 3 overledenen boven elkaar niet geldt voor keldergraven. In een grafkelder kunnen ook 4 of 5 of in theorie wel 20 kisten boven elkaar staan. Wel moet er natuurlijk een scheiding tussen de kisten zijn, zodat met het vergaan van de kisten en de lichamen, geen stoffelijke resten van overledenen door elkaar kunnen komen.

Ook hoeft de afstand tussen de nissen en kisten in kelders geen 30 cm te bedragen en hoeft voor de bovenste kist geen afstand tot het maaiveld aangehouden te worden. Kelders kunnen immers ook bovengrondse constructies zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >